Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KARS KALESİ’NİN YENİDEN İNŞASI VE KARS BEYLERBEYLİĞİ’NİN KURULMASI (1578-1580)
(RECONSTRUCTION OF KARS CASTLE AND ESTABLISHMENT OF KARS GOVERNORSHIP (1578-1580) )

KARS KALESİ’NİN YENİDEN İNŞASI VE KARS BEYLERBEYLİĞİ’NİN KURULMASI (1578-1580)

 
Yazar : Meltem AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4680-4695
DOI Number: :
Cite : Meltem AYDIN , (2021). KARS KALESİ’NİN YENİDEN İNŞASI VE KARS BEYLERBEYLİĞİ’NİN KURULMASI (1578-1580). SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4680-4695. Doi: 10.26449/sssj.3559.
    


Özet

Kuzey-Doğu Anadolu bölgesinde bulunan Kars ve çevresi Osmanlı Devleti’nin doğu sınırlarının güvenliği ve Kafkasya’ya doğru genişleme politikası açısından oldukça stratejik bir konumdaydı. İran’da Şah Tahmasb’ın ölümü ile yaşanan taht kavgaları ve iç karışıklıkları fırsat olarak değerlendiren Osmanlı Devleti, Lala Mustafa Paşa’yı 1578 yılında serdar olarak şark seferine gönderdi. Tiflis ve Şirvan’ı ele geçiren Serdar, İstanbul’dan gelen talimat ile İran sınırında müstahkem bir üs oluşturmak amacıyla harap halde olan Kars Kalesi’nin yeniden inşası ile görevlendirildi. Devletin bütün imkânlarını seferber etmesiyle kalenin yapımı 1579 yılında tamamlandı ve Kars 1580 yılında müstakil beylerbeylik olarak teşkilatlandırıldı. Kale içinde inşa edilen dinî, askerî ve sivil yapılarla uzun zamandır ıssız kalan Kars ve çevresi Erzurum’dan sonra önemli bir merkez haline getirildi. Farklı bölgelerde yaşayan aşiretlerin bölgeye gelip yerleşmesi teşvik edildi. Bu gelişmeler Serdar’ın yanında bulunan iki önemli tarihçi Gelibolulu Mustafa Âli ve Rahimî-zâde İbrahim Çavuş’un gözlemleriyle kaleme almış oldukları eserlerine ve o döneme ait Mühimme Defterleri kayıtlarına dayalı olarak ele alınmıştır.Anahtar Kelimeler
Kars Kalesi, Lala Mustafa Paşa, İran, Osmanlı Devleti, Kars Beylerbeyliği

Abstract

Kars and its surroundings, located in the North-Eastern Anatolia region, were in a very strategic position in terms of the security of the eastern borners of the Ottoman Empire and its expansion policy towards the Caucasus. The Ottoman Empire, taking advantage of the throne fights and internal turmoil with teh death of Shah Tahmasb in Iran, sent Lala Mustafa Pasha to the East expedition as Serdar in 1578. Serdar, who had captured Tbilisi and Shirvan, was tasked with rebuilding the dilapidated Kars Fortress in order to establish a fortified base on the Iranian border, upon instruction from Istanbul. With the mobilization of all the possibilities of the state, the construction of the castle was completed in 1579 and Kars was established as an independent governorship in 1580. With the religious, military and civil structures built in the castle, Kars and its surroundings, which had been uninhabited for a long time, became an important center after Erzurum.Tribes living in different regions were encouraged to come and settle in the region.These developments are discussed based on the observations of two important historians, Mustafa Ali ve Rahimî-zâde İbrahim Çavuş, who were with Serdar and the Mühimme Notebooks records of that period.Keywords
Kars Castle, Lala Mustafa Pasha, Iran, Ottoman Empire, Kars Governorate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri