Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE MESUL MÜDÜRLÜK KAVRAMININ YÖNETSEL VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(ADMINISTRATIVE AND LEGAL EVALUATION OF THE CONCEPT OF RESPONSIBLE MANAGER IN ORAL AND DENTAL HEALTH SERVICES )

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE MESUL MÜDÜRLÜK KAVRAMININ YÖNETSEL VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Yazar : Ayşegül DOĞAN   & Ayşe ERDEM  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4594-4598
DOI Number: :
Cite : Ayşegül DOĞAN & Ayşe ERDEM, (2021). AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNDE MESUL MÜDÜRLÜK KAVRAMININ YÖNETSEL VE HUKUKİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4594-4598. Doi: 10.26449/sssj.3553.
    


Özet

Türkiye’de ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin sunumunda özel sektörün büyük bir rolü vardır. Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşları diğer sağlık kuruluşları gibi ekonomik amacı olan örgütlerdir. Dolayısıyla profesyonel anlamda yönetilmeleri önem arz etmektedir. Bu kuruluşların yönetiminden mesul müdür adı verilen bir diş hekimi/uzman diş hekimi sorumludur. Bu çalışmada ulusal alanyazında daha önce yer verilmemiş olan mesul müdürlük kavramı yönetsel açıdan bir çerçeve içerisinde ele alınmış, hukuki alt yapısı ile ağız-diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarının organizasyon yapıları hakkında bilgi verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Ağız ve Diş Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Hukuku

Abstract

The private sector has a large share in the provision of oral and dental health services in Turkey. Health institutions that provide oral and dental health services are organizations with an economic purpose, like other health institutions. Therefore, it is important that they are managed professionally. A dentist/specialist dentist, called the responsible manager, is responsible for the management of these institutions. In this study, the concept of responsible manager, which has not been included in the national literature before, has been handled in a managerial framework and information about its legal infrastructure and organizational structure of private oral and dental health institutions has been given.Keywords
Oral and Dental Health, Health Management, Health Law

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri