Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇANAKKALE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ E-ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(A QUALITATIVE RESEARCH ON THE EVALUATION OF CUSTOMER E-COMPLAINTS IN RESTAURANT BUSINESSES OPERATING IN THE ÇANAKKALE REGION )

ÇANAKKALE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ E-ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Nevriye AYAS    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4546-4569
DOI Number: :
Cite : Nevriye AYAS , (2021). ÇANAKKALE BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN RESTORAN İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ E-ŞİKÂYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4546-4569. Doi: 10.26449/sssj.3546.
    


Özet

Bu araştırmada Çanakkale bölgesinde faaliyet gösteren restoran işletmelerine yönelik müşteri şikâyetlerinin belirlenmesi ve bu şikâyetlere yönelik olarak işletmelere çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemi kapsamında doküman incelemesi tekniği kullanılarak 01 Ocak 2018-20 Ocak 2021 tarihleri arasında tripadvisor.com internet sitesinde yer alan 79 restoran işletmesi hakkında yapılmış olumsuz müşteri yorumlarından elde edilmiştir. Araştırmada, “ortalama”, “kötü” ve “berbat” kategorilerindeki yorumlar incelenerek şikâyet içeren toplamda 555 müşteri yorumu içerik analizi ile analiz edilerek yorumlanmıştır. Verilerin analizinde MAXQDA programı kullanılmıştır. Bulgular değerlendirildiğinde; yiyecek ve içereceklerle ilgili şikâyetler, çalışanlarla ilgili şikâyetler, fiyat ile ilgili şikâyetler, fiziki yapı ile ilgili şikâyetler ve diğer şikâyetler olmak üzere 5 ana tema ve 24 alt tema ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda restoran işletmesi yöneticilerinin tespit edilen müşteri şikâyetlerini dikkate alarak gerekli iyileştirmeleri yapmaları müşteri memnuniyetini ve sadakatini arttıracaktır. Çalışmanın sonunda restoran işletmesi yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Müşteri şikâyetleri, restoran, doküman incelemesi, içerik analizi

Abstract

In this research, it is aimed to identify customer complaints against restaurant businesses operating in the Çanakkale region and to develop solution recommendations for the businesses regarding these complaints. The research data were obtained from negative customer comments made about 79 restaurant businesses on the tripadvisor.com website between the dates of January 1, 2018, and January 20, 2021, using the document review technique within the scope of the qualitative research method. In the research, the comments in the categories of "average", "bad" and "terrible" were analyzed, and a total of 555 customer comments containing complaints were interpreted with content analysis. MAXQDA program was used to analyze the data. When the findings are evaluated, the research reveals that the complaints arise from 5 main themes and 24 sub-themes including complaints about foods and beverages, complaints about employees, complaints about prices, complaints about physical structure and other complaints. In this context, making the necessary improvements by the managers of restaurant businesses upon taking into account the customer complaints identified will increase customer satisfaction and loyalty. At the end of the study, suggestions were offered to the managers of restaurant businesses and researchers.Keywords
Customer complaints, restaurant, document review, content analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri