Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OXFORD ÜNİVERSİTESİ "BODLEİN" KÜTÜPHANESİ'NDE YER ALAN BİLİM KONULU MİNYATÜRLÜ İSLAM YAZMA ESERLERDEN ÖRNEKLER
(THE EXAMPLES OF ISLAMIC MINIATURE MANUSCRIPTS ABOUT SCİENCE AT THE OXFORD UNIVERSITY IN THE "BODLEIN" LIBRARY )

OXFORD ÜNİVERSİTESİ "BODLEİN" KÜTÜPHANESİ'NDE YER ALAN BİLİM KONULU MİNYATÜRLÜ İSLAM YAZMA ESERLERDEN ÖRNEKLER

 
Yazar : Gül GÜNEY    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4582-4593
DOI Number: :
Cite : Gül GÜNEY , (2021). OXFORD ÜNİVERSİTESİ "BODLEİN" KÜTÜPHANESİ'NDE YER ALAN BİLİM KONULU MİNYATÜRLÜ İSLAM YAZMA ESERLERDEN ÖRNEKLER. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4582-4593. Doi: 10.26449/sssj.3545.
    


Özet

İslam dünyasında minyatürlü pek çok yazma eser istinsah edilmiştir. Bu eserlerin pek çoğu bilim ve fen konulu yazmalardır. Bu yazmalar bugün yurt içi ve yurt dışında yazma eser kütüphanelerinde, müze ve koleksiyonlarda yer almaktadır. Makalede Oxford üniversitesi “Bodlein” kütüphanesinde yer alan bilim ve fen konulu yazmalar içinde değerlendirilen üç örnek ele alınmıştır. Her üç yazma eser İslam coğrafyasında pek çok istinsah nüshası bulunmaktadır. Ancak burada yer alan nüshalar minyatürlü olması açısından diğerlerinden farklılık gösterir. Kütüphanede yer alan fen ve botanik tarihi ile ilgili dioskorides’in materia medica’sı, coğrafya ve harita ile ilgili “kitāb gharāʼib al-funūn wa-mulaḥ al-ʻuyūn” ve portalan atlas, acaibler kitabı olarak bilinen “kitab al- bulhan”ın minyatürlü nüshaları İslam dünyasının bilim tarihi ile ilgili özellikli yazmaları arasındadır. Makalede Bodlein kütüphanesinde bulunan söz konusu yazma nüshalar tanıtılmıştır.Anahtar Kelimeler
Bodlein, Kütüphane, Bilim, İslam

Abstract

Many manuscripts with miniatures were copied in the Islamic world. Most of these manuscripts were about science subject. These manuscripts are today located in manuscript libraries, museums, collections in Turkey and abroad. In this article, five examples evaluated among science manuscripts in the Oxford University "Bodlein" library are discussed. There are many copies of all five manuscripts in Islamic geography. However, the copies here differ from the others in terms of being miniaturized. Dioscorides' Materia Medica on science and botanical history, "Kitāb Gharāʼib al-funūn wa-mulaḥ al-ʻuyūn" about geography and map, and "Kitab al-bulhan", known as the book of acaibs, are miniaturized copies of Islam. It is the most famous manuscripts of the world on the history of science. So this article is about the these famous manuscripts in the Bodleın Library.Keywords
Bodlein, Library, İslam, Science

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri