Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ
(HEALTH 4.0: CURRENT PRACTICES AND FUTURE PLACE )

SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ

 
Yazar : Su Şevval ÇALIK  ; İbrahim Alptuğ HARBİ; Yusuf BAKTIR; Haydar SUR & Ayhan ÖZŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4481-4492
DOI Number: :
Cite : Su Şevval ÇALIK ; İbrahim Alptuğ HARBİ; Yusuf BAKTIR; Haydar SUR & Ayhan ÖZŞAHİN, (2021). SAĞLIK 4.0 GÜNCEL UYGULAMALAR VE GELECEKTEKİ YERİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4481-4492. Doi: 10.26449/sssj.3543.
    


Özet

Teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi her alanda etkisini göstermektedir. Bu etkiden sağlık hizmetleri de nasibini almıştır ve teknoloji kullanımı günbegün artmaktadır. Covid-19 pandemisiyle birlikte ise sağlık hizmetlerindeki teknoloji kullanımını daha da artmış ve teknolojinin önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı Türkiye'de Sağlık 4.0’ı araştırmak ve Sağlık 4.0 hakkında güncel uygulamalar ve gelecekteki yerini açıklamaktır. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre Türkiye'de Sağlık 4.0 uygulamalarının sayısı artmaktadır. Teknolojik gelişme hızı ve covid-19 etkisiyle birlikte Sağlık 4.0 uygulamalarının yaygınlaşacağı yönünde beklentiler olduğu çalışmanın sonuçları arasındadır. 10 katılımcının verdiği yanıtlarla bu sonuçlara ulaşılması çalışmanın sınırlılıklarını meydana getirmektedir.Anahtar Kelimeler
Sağlıkta teknoloji kullanımı, Sağlık 4.0, Sağlık 4.0 ve Türkiye

Abstract

One of the main areas of rapid dissemination of technology. Health services are also affected by this effect, and the use of technology is increasing day by day. With the Covid-19 pandemic, images with more details than healthcare technical technology have been detailed according to the previous plan. This aim is to research Health 4.0 and current practices about 4.0 and health preference in Turkey. The structuring method was used in the study. According to reached, the increasing number of Health 4.0 applications in Turkey. It will result as there will be predictions that health 4.0 applications will become widespread as the speed of technological progress and covid-19. The realization of these goals with 10 re-givens and givens invigorates their enactment.Keywords
Technology use in health, Health 4.0, Health 4.0 and Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri