Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE HALK KÜLTÜRÜ
(ÂŞIK MAHZUNI ŞERIF AND FOLK CULTURE )

ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE HALK KÜLTÜRÜ

 
Yazar : İkbal AKKAR  Gül Mükerrem ÖZTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4393-4396
DOI Number: :
Cite : İkbal AKKAR Gül Mükerrem ÖZTÜRK, (2021). ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF VE HALK KÜLTÜRÜ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4393-4396. Doi: 10.26449/sssj.3540.
    


Özet

Âşık şiiri; yüzyıllardır birçok değişimlere uğrayarak bugüne değin uzanmıştır. Âşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri de Aşık Mahzuni Şerif’tir. Araştırmanın amacı; Âşık Mahzuni Şerif’in şiirlerindeki halk kültürü unsurlarının ve şairin şiirlerinde bu unsurlardan hangilerine yer verdiğinin belirlenmesidir. Araştırma, Âşık Mahzuni Şerif’in “Aşka Başlarken”, “Kazak Abdal Gibi”, “Yuh Yuh”, “Köln Radyosunda”, “Dönmek Zor”, “Rest”, “Akarçay Tokat Festivali”, “İntizar”, “Düştü”, “İhsan Aktaş’a” şiirleri ile sınırlandırılmıştır. Şairin geleneksel kalıpların dışında ortaya koyduğu şiirlerinde geleneksellikten uzaklaştığı görülse de şiirlerinde halk kültürü unsurlarını kullandığı tespit edilmiştir. Bu çalışma, tam da bu noktada şairin geleneksellik ve modernlik arasındaki bağı kurması açısından önem teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler
Âşık, Âşık Mahzuni Şerif, gelenek, şiir, halk kültürü.

Abstract

The minstrel poem is a tradition of oral literature reached the present changing dramatically for centuries. Âşık Mahzuni Şerif, is one of the significant representatives of this tradition. Purpose of the research; It is to determine the elements of folk culture in the poems of Âşık Mahzuni Şerif and which of these elements the poet includes in his poems. The research is based on Âşık Mahzuni Şerif's “Beginning in Love”, “Kazak Like Abdal”, “Yuh Yuh”, “On Cologne Radio”, “Hard to Return”, “Rest”, “Akarçay Tokat Festival”, “Intizar”, “Falled”, "İhsan Aktaş'a" is limited to poems. Although the poet tries to move away from traditionalism in his poems, which he tries to create by destroying traditional patterns, it is seen that he uses folk culture elements in his poems. At this point, this study is important for the poet to establish the link between tradition and modernity.Keywords
Minstrel, Âşık Mahzuni Şerif, tradition, poem, folk culture.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri