Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELİT GÜREŞCİLERE MAKRO PLANLAMADA UYGULANAN KOMBİNE ANTREMANLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF COMBINED TRAINING APPLIED TO ELITE WRESTLERS IN MACRO PLANNING ON SOME PHYSICAL FITNESS PARAMETERS )

ELİT GÜREŞCİLERE MAKRO PLANLAMADA UYGULANAN KOMBİNE ANTREMANLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ

 
Yazar : Berat KOÇYİĞİT   & Aydın ŞENTÜRK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4460-4468
DOI Number: :
Cite : Berat KOÇYİĞİT & Aydın ŞENTÜRK, (2021). ELİT GÜREŞCİLERE MAKRO PLANLAMADA UYGULANAN KOMBİNE ANTREMANLARIN BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4460-4468. Doi: 10.26449/sssj.3539.
    


Özet

Araştırmanın amacı elit güreşçilere makro planlamada uygulanan kombine antrenmanların bazı fiziksel uygunluk parametrelerine etkisinin incelenmesidir. Çalışmaya Antalya Büyük Şehir Belediyesi ASAT Spor Kulübünde bulunan 17 erkek sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Sporcuların yaş ortalamaları 17,65±1,36 yıl, boy ortalamaları 179.76±8,75 cm, vücut ağırlık ortalamaları 89,24±16,85 kg ve spor yaşları 5,12±1,40 yıl olarak tespit edilmiştir. Antrenman programları haftada 4 gün olmak üzere 8 hafta uygulanmıştır. Araştırmaya katılan sporculardan antrenman öncesi ve sonrası ölçümler alınmıştır. Elde edilen veriler Paired Sample t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Tüm testler Antalya büyük şehir belediyesinin güreş salonunda pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Yapmış olduğumuz araştırmada güreşçilere uygulanan 8 haftalık antrenman öncesi ve sonrası testlerde flamingo denge testi haricinde tüm parametrelerde önemli bir artışın olduğu (p<0.05) görülmektedir. Sonuç olarak, elit güreşçilere uygulanan kombine antrenmanların performansı olumlu yönde etkilediği görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Makro Planlama, Kombine Antrenman, Fiziksel Uygunluk

Abstract

The aim of the study is to examine the effects of combined training applied to elite wrestlers in macro planning on some physical fitness parameters. 17 male athletes from Antalya Metropolitan Municipality ASAT Sports Club participated in the study voluntarily. The mean age of the athletes was 17.65±1.36 years, their average height was 179.76±8.75 cm, their body weight average was 89.24±16.85 kg, and their sports age was 5.12±1.40 years. The training programs were applied 4 days a week for 8 weeks. Pre- and post-training measurements were taken from the athletes participating in the study. Obtained data were evaluated using Paired Sample t-test. All tests were carried out in the wrestling hall of Antalya metropolitan municipality in accordance with the pandemic rules. In our study, it was observed that there was a significant increase (p<0.05) in all parameters except the flamingo balance test in the 8-week pre- and post-training tests applied to the wrestlers. As a result, it has been seen that combined training applied to elite wrestlers has a positive effect on performance.Keywords
Macro Planning, Combined Training, Physical Fitness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri