Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BULUT MOTİFİNİN TİPOLOJİK İNCELENMESİ VE HALILARDA BULUT MOTİFİ
(TYPOLOGICAL INVESTIGATION of CLOUD MOTıF and CLOUD MOTIF on CARPETS )

BULUT MOTİFİNİN TİPOLOJİK İNCELENMESİ VE HALILARDA BULUT MOTİFİ

 
Yazar : Zeynep BALKANAL   & Sultan SÖKMEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4650-4671
DOI Number: :
Cite : Zeynep BALKANAL & Sultan SÖKMEN, (2021). BULUT MOTİFİNİN TİPOLOJİK İNCELENMESİ VE HALILARDA BULUT MOTİFİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4650-4671. Doi: 10.26449/sssj.3533.
    


Özet

Türk sanatlarında motifler kompozisyonu oluşturan ya da süsleyen unsurlardır. Bulut motifinin halı sanatı ve Türk sanatlarındaki örneklerinde çoğunlukla süsleme özelliğine ve kompozisyonu tamamlayacağı yere göre şekillendirildiği görülmektedir. Bulut motifi tipolojik olarak incelendiğinde çok farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. Bulut motifi yığma ve dolantı bulut şeklinde Türk sanatları içerisinde yerini almıştır. Dolantı bulut motifinin serbest dolantı, ayırma dolantı, ortabağ, tepelik, hurde bulut olmak üzere beş çeşide ayrıldığı yazılı kaynaklarda belirtilmiştir. Literatürde bulut motifinin kaynağı konulu çalışmalar incelendiğinde Türk sanatına Çin kültüründen geçtiği belirtilmektedir. Geçmişten günümüze bulut motifi Türk sanatlarında kompozisyonu süsleyici ve bütünleyici bezeme unsuru olarak çok çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Bulut motifi Çin bulutu ve çığ gibi isimler de almıştır. Bulut motifine Çin bulutu denilmesinin sebebinin Farsçada çin kelimesinin kıvrım anlamına gelmesinden dolayı bu ismin verildiğini öne süren çalışmalar mevcuttur. Araştırma da incelenen bulut motifli halılarda çoğunlukla dolantı veya çizgi bulut motifinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. İncelenen halı örneklerinde dolantı veya çizgi bulut motifleri genellikle bordürü çevreleyen kompozisyonu tamamlayıcı motifler olarak kullanılmıştır. Makalede bulut motifinin tipolojik incelemesi yapılarak, bulut motifi kullanılmış halılardan örnekler sunulmuştur. Araştırmanın sonunda geçmişten günümüze bulut motifi bulunan tezhip, çini, kalemişi, cilt, ahşap işlemeciliği, taş ve maden işleri vb. Türk sanatlarından örneklere yer verilmiştir. Araştırmada, halılarda ve Türk sanatlarında sayısız örnekleri bulunan bulut motifinin örnekler üzerinden tipolojik incelemesini yapmak ve bu alanda çalışacak araştırmacılara derlenmiş bir çalışma sunmak amaçlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Bulut, Motif, Dokuma, Halı, Türk Sanatları

Abstract

In Turkish arts, motifs are the elements that make up or decorate the composition. It is seen that the cloud motif is mostly shaped according to the decoration feature and the place where it will complete the composition in carpet art and examples in Turkish arts. When the cloud motif is examined typologically, it appears in many different forms. The cloud motif has taken its place in Turkish arts in the form of stacking and entanglement clouds. It is stated in the written sources that the entanglement cloud motif is divided into five types: free entanglement, separation entanglement, middle tie, hilly, scrap cloud. When the studies on the source of the cloud motif in the literature are examined, it is stated that Turkish art has passed from the Chinese culture. From past to present, the cloud motif has been used in a wide variety of ways in Turkish arts as an ornamental and complementary element of composition. The cloud motif has also received names such as the Chinese cloud and avalanche. There are studies suggesting that the reason why the cloud motif is called "Chinese cloud" is because the word china means fold in Persian. In the cloud motif carpets examined in the research, it is striking that mostly tangle or line cloud motifs are used. In the carpet samples examined, entanglement or line cloud motifs were generally used as complementary motifs to the composition surrounding the border. In the article, typological analysis of the cloud motif is made and examples of carpets with cloud motifs are presented. At the end of the research, examples from Turkish arts such as illumination, tile, engraving, binding, woodworking, stone and metalwork, which have cloud motifs from the past to the present, are included. In the research, it is aimed to make a typological analysis of the cloud motif, which has numerous examples in carpets and Turkish arts, and to present a compiled study to the researchers who will work in this field.Keywords
Cloud, Motif, Weaving, Carpet, Turkish Arts

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri