Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SİNEMASAL GERÇEKLİKTE ZAMAN VE MEKAN TASARIMI: UNREAL ENGINE VE THE MANDALORİAN ÖRNEĞİ
(TIME AND SPACE DESIGN IN CINEMATIC REALITY: THE CASE OF UNREAL ENGINE AND THE MANDALORIAN )

SİNEMASAL GERÇEKLİKTE ZAMAN VE MEKAN TASARIMI: UNREAL ENGINE VE THE MANDALORİAN ÖRNEĞİ

 
Yazar : Özge Yıldız   & Burak KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4644-4649
DOI Number: :
Cite : Özge Yıldız & Burak KAYA, (2021). SİNEMASAL GERÇEKLİKTE ZAMAN VE MEKAN TASARIMI: UNREAL ENGINE VE THE MANDALORİAN ÖRNEĞİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4644-4649. Doi: 10.26449/sssj.3530.
    


Özet

Anlatı, tüm sanatlarda olduğu gibi sinemada da ana unsurdur. Kendini ifade etme aracı olan sanat, sinemada da kendini göstermiştir. Sinema da ifade biçimi olarak görsel ve işitsel materyaller kullanılmaktadır. Görsel ve işitsel materyallerin gerçekçiliği anlatıyı daha etkili bir hale getirmektedir. Sinemanın doğuşundan günümüze kadarki sürecinde anlatıyı gerçekçi hale getirmek için birçok yöntem kullanılmıştır. Tekniği iyi bir şekilde kullanmak, anlatıyı iyi yönde etkileyen unsurlardan biridir. Özellikle son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte teknik yöntemlerin ve teknik programların kullanımı anlatı ve hikayedeki gerçekliği çok başka boyutlara taşımaktadır. Bu çalışmada sinema için yeni bir yöntem olan dijital oyun motorlarından Unreal Engine ile sahne tasarlama tekniği üzerinde durulmuş ve Mandalorian dizisi incelenmiştir. Yöntemin sektör içindeki durumu hakkında bilgi verilmiştir.Anahtar Kelimeler
sinemasal anlatı, sinemasal gerçeklik, unreal engine, mandalorian

Abstract

Narrative is the main ambiguity in cinema, as in all arts. Art, which is a means of self-expression, is an art of its own. Visual and auditory materials are used as narration in cinema. Making the visual and visual narrative more effective. It has been used to turn narrative into narrative from the timing until the development of cinema. Making good use of technique is one of those episodes that reproduces the narrative well. The use of technical strategy and technical programs, especially with post-doc teaching. In this training, digital game engines, which are a new method for cinema, are focused on designing with Unreal Engine and Mandalor series. information about a situation in the system is given.Keywords
cinematic, unreal engine, mandalorian

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri