Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HİBRİT SAVAŞ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER: İİC’NİN SURİYE FAALİYETLERİ
(HYBRID WARFARE AND LEARNING ORGANIZATIONS: THE ACTIVITIES OF IRAN IN SYRIA )

HİBRİT SAVAŞ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER: İİC’NİN SURİYE FAALİYETLERİ

 
Yazar : Koruhan FAYGANOĞLU   & Pınar FAYGANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4416-4443
DOI Number: :
Cite : Koruhan FAYGANOĞLU & Pınar FAYGANOĞLU, (2021). HİBRİT SAVAŞ VE ÖĞRENEN ÖRGÜTLER: İİC’NİN SURİYE FAALİYETLERİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4416-4443. Doi: 10.26449/sssj.3512.
    


Özet

Değişimin büyük hızla gerçekleştiği günümüzde, devletler arası mücadelelerinde bu değişim bağlamında farklılaştığı söylenebilecektir. Bu doğrultuda, güncel mücadelelerin çoklu araç, aktör ve taktikler içerdiği ve bu nedenle hibrit savaş olarak adlandırıldıkları belirtilebilecektir. İran İslam Cumhuriyeti’nin (İİC) özellikle İslam Devrimi sonrası konjonktürde belirlediği doktrinler ve hedefler ile bunlara ulaşmak için geliştirdiği araçlar ve imkân/kabiliyetler de bir anlamda hibrit olarak nitelendirilmekte olup ülkenin Suriye’de sürdürdüğü faaliyetler bu konseptte değerlendirilebilecektir. Ayrıca, İran’ın söz konusu bu konsepti değişen çevresel koşullara adapte olmak için oluşturduğu, bu oluşum ve uygulama sürecinin İran güvenlik bürokrasinin bazı örgütsel özellikleri neticesinde ortaya çıktığı ifade edilebilecektir. Bu anlamda, bu özelliklerin öğrenen örgüt yaklaşımlarından Senge’in (1990) ‘Beş Disiplin’ ile açıklanıp açıklanamayacağı hususu bu araştırmanın temel sorusudur. Araştırma sorusu, İran’ın hibrit konsept dahilinde özellikle Suriye’de yürüttüğü faaliyetlere ilişkin örnekler ile cevaplanma çalışılmış olup çalışmanın uluslararası güvenlik alanına çeşitli katkılar sunacağı beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
İİC, Hibrit Savaş, Öğrenen Örgütler

Abstract

In today's world, where the change is happening rapidly, it the struggles between states also differ in the context of this change. Accordingly, it can be stated that current struggles contain multiple tools, actors and tactics and therefore they are called hybrid warfare. The doctrines and targets set by the Islamic Republic of Iran (IRI), especially in the post-Islamic Revolution conjuncture, and the tools and capabilities it has developed to achieve these are also described as hybrid in a sense, and the country's activities in Syria can be evaluated in this concept. In addition, it can be stated that Iran created this concept in order to adapt to changing environmental conditions, and this formation and implementation process emerged as a result of some organizational features of the Iranian security bureaucracy. In this sense, whether these characteristics can be explained by Senge's (1990) 'Five Disciplines', one of the learning organization approaches, is the main question of this research. The research question has been tried to be answered with examples of Iran's activities, especially in Syria, within the hybrid concept, and it is expected that the study will make various contributions to the field of international security.Keywords
IRI, Hybrid Warfare, Learning Organizations.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri