Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: YAPAY ZEKA
(AN INTERDISCIPLINARY APPROACH TO GRAPHIC DESIGN: ARTIFICIAL INTELLIGENCE )

GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: YAPAY ZEKA

 
Yazar : Mustafa GÜNEY  & Nihat DURSUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3631-3640
DOI Number: :
Cite : Mustafa GÜNEY & Nihat DURSUN, (2021). GRAFİK TASARIMDA DİSİPLİNLERARASI BİR YAKLAŞIM: YAPAY ZEKA. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3631-3640. Doi: 10.26449/sssj.3509.
    


Özet

Sanayi devriminden sonra bilimsel ve teknolojik gelişmeler sayesinde insan hayatı kolaylaşarak insanların bilgi ve iletişim alma biçimlerinde önemli değişikler oynamaya başlamıştır. Özellikle, 1990'ların başında ortaya çıkan yeni teknolojiler, dünyada sosyal yaşam ve üretim yöntemleri ile değişikliğe uğramıştır. Dijital teknoloji insanların, aygıtlara dokunarak saniyeler içinde iletişim kurulabilmesine olanak sağlamış ve dünyanın hemen hemen her yerine bilgi iletilebilir hale gelerek yaşam formlarına doğrudan etki etmeye başlamıştır. Bu bağlamda teknolojinin gelişimi sanat ve tasarım alanındaki üretim biçimlerini de değiştirmektedir. Bu değişimden en büyük payı ise görsel sanatların bir dalı olan grafik tasarım almaktadır. Bilim ve sanat dalları gibi disiplinler ile farklı işbirlikleri içeresine girerek disiplinlerarası bir sürece dahil olduğu görülmektedir. Bu disiplinlerarası süreçlerden biri, yapay zeka kavramı ve grafik tasarımın bir araya gelerek oluşturduğu bir çalışma alanıdır. Bu çalışmada disiplinlerarasılık kavramından bahsedilerek, yapay zekanın doğuşu ve sanat/tasarım alanlarındaki disiplinlerarası ilişkisinden bahsedilmektedir. Günümüzde grafik tasarım ile yapay zeka ile arasındaki güncel disiplinlerarası çalışmalarından örnek verilerek, iki displinin nasıl bir araya gelerek tasarımcılara yol göstereceği konusunda nitel bir yöntemle incelenmekte ve öngörülerde bulunulmaktadır.Anahtar Kelimeler
Grafik Tasarım, Yapay Zeka, Disiplinlerarasılık, Görsel Sanatlar

Abstract

After the industrial revolution, thanks to scientific and technological developments, human life became easier and important changes began to play in the way people receive information and communication. In particular, the new technologies that emerged in the early 1990s have changed with the social life and production methods in the world. Digital technology has allowed people to communicate within seconds by touching devices, and information can be transmitted to almost every part of the world, and has begun to directly affect life forms. In this context, the development of technology also changes the forms of production in the field of art and design. Graphic design, which is a branch of visual arts, takes the biggest share from this change. It is seen that it is involved in an interdisciplinary process by entering into different collaborations with disciplines such as science and art. One of these interdisciplinary processes is a field of study created by the concept of artificial intelligence and graphic design. In this study, the concept of interdisciplinarity is mentioned and the birth of artificial intelligence and its interdisciplinary relationship in the fields of art/design are mentioned. Today, by giving examples from the current interdisciplinary studies between graphic design and artificial intelligence, it is examined with a qualitative method and predictions are made about how the two disciplines will come together and guide the designers.Keywords
Graphic Design, Artificial Intelligence, Interdisciplinarity, Visual Arts

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri