Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK
(EMOTIONAL LABOR AND BURNOUT IN NURSES DURING THE PANDEMIC PERIOD )

PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK

 
Yazar : Zeynep KORKMAZ  ; Pınar ARPACI & Özgül BALCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4367-4376
DOI Number: :
Cite : Zeynep KORKMAZ ; Pınar ARPACI & Özgül BALCI, (2021). PANDEMİ DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE DUYGUSAL EMEK VE TÜKENMİŞLİK. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4367-4376. Doi: 10.26449/sssj.3504.
    


Özet

Hizmet sektörü içinde sağlık hizmetlerinin, niteliği ve çalışma şartları gereği ayrı bir önemi bulunmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, endişe ve korku yaratmış, şartlar çok zorlu hale gelmiştir. Sağlık çalışanları zor şartlar altında birçok riskle karşı karşıya kalarak bu hizmeti sunmaktadırlar. Bulaşma riski, belirsizlikler, ölümcül sonuçlar, aileden uzak kalma sağlık çalışanlarını önemli derecede etkilemektedir. Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar karşılaştıkları belirsizlikler, hastalık durumu ve bilgi eksikliği gibi nedenlerle tedavi ve bakım sürecinde korku ve endişe içindedirler. Hemşirelerden, hastalarına bakım verirken hoşgörülü ve anlayışlı yaklaşması, empati kurması, psikolojik olarak desteklemesi beklenmektedir. Bu anlamda duygusal emek kavramı hemşirelik mesleğinde önemli bir yere sahiptir. Duygusal emekle, hemşire kaygı ve endişe yaşayan hastasına güven vererek daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. İnsanlarla sürekli etkileşim halinde bulunan mesleklerde tükenmişlik de önemli bir olgudur. Hemşireler uzun ve yoğun çalışma saatleriyle, stres altında, yetersiz kaynaklarla hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Bu şartlar altında yorgunluk, bitkinlik, işe karşı duyarsızlaşma gibi süreçler yaşayabilmektedirler. Hemşirelerin tükenmişlik yaşaması onların çalışma ortamındaki performanslarını, iş motivasyonlarını önemli şekilde etkiler. Duygusal emekle hastasına güven vermeye çalışan ancak pek çok olumsuz faktörle kendini tükenmiş hisseden hemşirelere bu süreçte kurum yöneticilerinin gereken desteği sağlaması oldukça önemlidir. Bu anlamda kurumda kendilerini değerli hissetmeleri, sağlıklı çalışma ortamlarında uygun şartlarda hizmet sunmaları hemşirelerin motivasyonunu ve performansını etkileyecektir. Pandemi döneminde duygusal emeğin ve tükenmişliğin kurum yöneticileri tarafından önemsenmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışanlara destek sağlanması oldukça önemlidir. Bu çalışma, pandemi döneminde hemşirelerde duygusal emek ve tükenmişlik süreçlerini değerlendirmek amaçlı derleme olarak hazırlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Pandemi, Hemşire, Duygusal Emek, Tükenmişlik

Abstract

In the service sector, health services have a special importance due to their nature and working conditions.The pandemic, which has affected the whole world, has created anxiety and fear, and the conditions have become very difficult. Healthcare professionals offer this service under difficult conditions by facing many risks. The risk of transmission, uncertainties, fatal outcomes, and being away from the family have a significant impact on healthcare professionals. Patients who apply to the health institution are in fear and anxiety during the treatment and care process due to the uncertainties they encounter, the disease status and lack of information. Nurses are expected to be tolerant and understanding, to empathize and to support them psychologically while caring for their patients. In this sense, the concept of emotional labor has an important place in the nursing profession. With emotional labor, the nurse reassures the patient who is experiencing anxiety and anxiety and makes her feel better. Burnout is also an important phenomenon in professions that are in constant interaction with people. Nurses are trying to provide services with long and intense working hours, under stress and with insufficient resources. Under these conditions, they may experience processes such as fatigue, exhaustion, and depersonalization towards work. The burnout of nurses significantly affects their performance in the work environment and their work motivation. It is very important that the managers of the institution provide the necessary support to the nurses who try to reassure their patients with emotional labor but feel exhausted by many negative factors. In this sense, it will affect the motivation and performance of nurses that they feel valued in the institution and that they provide services in healthy working environments under appropriate conditions. It is very important that emotional labor and burnout are considered important by the managers of the institution, taking the necessary precautions and providing support to the employees during the pandemic period. This study was prepared as a compilation to evaluate emotional labor and burnout processes in nurses during the pandemic periodKeywords
Pandemic, Nurse, Emotional Labor, Burnout

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri