Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CAN HEALTHCARE PERSONNEL'S RIGHT TO LEAVE THEIR JOB BE PREVENTED IN TURKISH LAW?
(CAN HEALTHCARE PERSONNEL'S RIGHT TO LEAVE THEIR JOB BE PREVENTED IN TURKISH LAW? )

CAN HEALTHCARE PERSONNEL'S RIGHT TO LEAVE THEIR JOB BE PREVENTED IN TURKISH LAW?

 
Yazar : Serkan BİNGÖL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4359-4366
DOI Number: :
Cite : Serkan BİNGÖL , (2021). CAN HEALTHCARE PERSONNEL'S RIGHT TO LEAVE THEIR JOB BE PREVENTED IN TURKISH LAW?. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4359-4366. Doi: 10.26449/sssj.3502.
    


Özet

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını, yaşamın tüm alanlarını etkilediği gibi şüphesiz bu etkilenmelerden en büyük payı sağlık sektörü almıştır. Sağlık personellerinin çalışma koşullarının ciddi anlamda ağırlaşması, yaşanan can kayıpları, sağlık çalışanlarının psikolojik ve fiziki olarak tükenmişlik noktasına gelmeleri, ilk başta sayılabilecek olumsuzluklardır. Bunun yanında, özellikle hasta sayısındaki hızlı artışlar, mevcut sağlık sisteminin ve personel sayısının artan hasta sayısı karşısında yetersiz kalabileceği gibi endişeler sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından bir kısım düzenlemeler getirilmektedir. Çalışmamızda, Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık personellerinin işten ayrılma haklarına yönelik Genelge ile getirmiş olduğu kısıtlamalar incelenmeye çalışılmaktadır.Anahtar Kelimeler
sağlık personeli, iş hukuku, kısıtlama

Abstract

The Covid-19 epidemic, which has affected the whole world, has affected all areas of life, and undoubtedly the health sector has taken the biggest share of these effects. The serious deterioration of the working conditions of the health personnel, deaths, psychological and physical burnout of the health workers are the negative aspects that can be considered at first. In addition, as a result of the rapid increase in the number of patients and the concerns that the current health system and the number of personnel may be insufficient in the face of the increasing number of patients, some regulations have been issued by the Ministry of Health. In our study, the restrictions imposed by the Ministry of Health with the Circular on the right of health personnel to leave work are examined.Keywords
healthcare personnel, labour law, restriction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri