Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: DEVREKANİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
(INTERNET AND SOCIAL MEDIA HABITS OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS: EXAMPLE OF DEVREKANİ VOCATIONAL SCHOOL )

Yazar : Serkan ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 470-478
656    545


Özet

İnternetin tüm dünyada kullanımının hızla yaygınlaşması sonucu uzaklar yakın olmuş, dünyanın en uzak ucundan anında haber almak, sıradan hayatımızda asla yüz yüze görüşemeyeceğimiz insanlarla sanal ortamlarda iletişim kurmak, başkalarını yorumlarımızla etkilemek ve başkalarından etkilenmek artık mümkün hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada insanların etkileşimlerinin büyük bir kısmı kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşmektedir. Özellikle etkileşimli web 2.0 temelli sosyal medya sayesinde insanlar çift yönlü bir iletişim ortamının aktörü haline gelmiştir. Sosyal medya ile birlikte bireyler hem kendileri birer içerik üreticisi haline gelmiş, hem de başka içeriklere dahil olabilme, görüş bildirme, beğenme gibi birtakım iki yönlü iletişim uygulamalarına sahip olmuştur. Sosyal medyanın en yoğun kullanıcı tabakasının gençler ve öğrenciler olduğu bir gerçektir. Bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım ve doyum alışkanlıkları incelenmiştir. Bu bağlamda, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı bağlamında öğrencilerin sosyal medya kullanımları ve doyumları araştırılmıştır. Bu yaklaşıma dair McQuail'in dörtlü kategorileştirmesi temel alınmıştır (kişisel kimlik, bilgi, sosyal ilişkiler, oyalanma).Anahtar Kelimeler
İnternet, sosyal Medya, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı

Abstract

The rapid spread of the use of the Internet all over the world far away was close, get immediate news from the farthest end of the world, communicate in virtual environments with people we will never see in our ordinary lives, it is now possible to influence others with our comments and to be influenced by others. In the globalizing world, a large part of human interaction takes place through mass media. Especially with interactive web 2.0 based social media, people have become the actors of a two-way communication environment. Along with social media, individuals have become both content producers themselves and have had some two-way communication practices such as being able to participate in other contents, to express opinions and likes. It is a fact that the most intensive user layer of social media is young people and students. In this study, internet and social media usage and satisfaction habits of Kastamonu University Devrekani Vocational School students were examined. In this context, social media usage and satisfaction of students are investigated in the context of Uses and Satisfaction Approach. This approach is based on McQuail's quadruple categorization (personal identity, knowledge, social relations, distraction).Keywords
Internet, Social Media, Uses and Satisfaction Approach

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri