Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GEÇMİŞİ KABUL ETME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(THE ACCEPTING THE PAST SCALE: A STUDY OF RELIABILITY AND VALIDITY )

Yazar : İnci BOYACIOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7
Sayfa : 290-299
1891    1209


Özet

Bu çalışmanın amacı, bireylerin geçmişteki olumlu ya da olumsuz yaşantılarını ne derece genel olumlu bir temsile dönüştürebildiğini değerlendirmek amacı ile 1994 yılında Santor ve  Zuroff tarafından geliştirilmiş olan Geçmişi Kabul Etme Ölçeği’nin (GKÖ) ve araştırmacılar tarafından bu ölçeğin ayırt edici geçerliğini test etmek amacıyla geliştirdikleri Geçmişi Anımsama Ölçeği’nin (GAÖ) Türkçe’ye uyarlamasını yapmaktır. Bu amaçla, farklı yaş gruplarıyla iki ayrı araştırma yapılmıştır. İlk çalışmanın örneklemini 17-28 yaş diliminde bulunan, 183 (94 kadın, 89 erkek) katılımcı oluşturmuştur. Bu çalışmada, GKÖ’nin yapı geçerliğini test etmek amacı ile GAÖ ile GKÖ’nin maddeleri birlikte faktör analizinden geçirilmiş ve geçmişi kabul etme ve geçmişi anımsamanın iki ayrı kavramsal yapı olduğu gözlenmiştir. Ölçeklerin güvenirliği incelendiğinde GKÖ .85 ve GA ise .74 düzeyinde bir iç tutarlılık değeri göstermiştir.

İkinci çalışmada 55 yaş ve üstü yetişkinlerde GKÖ ve GAÖ’nin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Bu araştırmaya 45 kadın, 33 erkek olmak üzere 78 kişi katılmıştır. GKÖ’nin ayırt edici geçerliği incelendiğinde, GKÖ ve GAÖ arasındaki korelasyon özgün çalışmada olduğu gibi anlamsız bulunmuştur. GKÖ .84; GAÖ ise .69 düzeyinde bir iç tutarlılık göstermiştir. Her iki çalışmada da GKÖ’nin maddeleri üzerinde yapılan faktör analizleri GKÖ’nin ayrıca iki faktörlü yapısının da sağlıklı bir dağılıma sahip olduğunu, buna göre Olumlu ve Olumsuz Geçmiş Temsili olmak üzere iki faktörlü şekilde de kullanıma uygun olduğunu göstermiştir. Bulgular, GKÖ ve GAÖ’nin Türk örneklemi için yeterli geçerlik ve güvenirlik değerlerine sahip olduğunu desteklemektedir.Anahtar Kelimeler
Geçmişi Kabul Etme Ölçeği, ego-bütünlüğü, geçmişi anımsama, uyarlama, geçerlik, güvenirlik.

Abstract

The purpose of the present study is to adapt the Accepting the Past Scale (ACPAST) developed by Santor and Zuroff (1994) to investigate in what extent the individuals may integrate both positive and negative experiences into general positive mental representations and the Reminiscing about the Past Scale (REMPAST) developed with the aim of testing discriminant validity of the ACPAST. 183 (94 women, 89 men) persons aged between 17 and 28 participated in Study 1. The factor analysis performed on the items from the ACPAST and the REMPAST supported construct validity of the ACPAST. Internal consistency levels were .85 for the ACPAST, and .74 for the REMPAST.

A second study was conducted with a sample of 78 (45 women, 33 men) aged 55 years or older to investigate the psychometric properties of the scales. When discriminant validity of the ACPAST was examined, the correlation between ACPAST and REMPAST was found insignificant as in the original study. Internal consistency levels were observed as .84 for the ACPAST and .69 for REMPAST. In both studies, the factor analyses on the ACPAST indicated that two-factor solution is also healthy for the ACPAST and the scale is suitable for the use with two dimensions named Positive and Negative Past Representations. Results demonstrated that the ACPAST and the REMPAST have satisfactory level of reliability and validity on Turkish samples.Keywords
The Accepting the Past Scale, ego-integrity, reminiscing, adaptation, validity, reliability.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri