Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMADA YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN ROLÜ: AHİLER KALKINMA AJANSI BÜNYESİNDEKİ İLLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(THE ROLE OF INVESTMENT SUPPORT OFFICES IN REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A STUDY ON THE PROVINCES OF AHILER DEVELOPMENT AGENCY )

BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMADA YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN ROLÜ: AHİLER KALKINMA AJANSI BÜNYESİNDEKİ İLLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 
Yazar : Filiz KUTLUAY TUTAR  ; Didem BALKAYA; Erdinç TUTAR & Nur Funda TUTAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4346-4358
DOI Number: :
Cite : Filiz KUTLUAY TUTAR ; Didem BALKAYA; Erdinç TUTAR & Nur Funda TUTAR, (2021). BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMADA YATIRIM DESTEK OFİSLERİNİN ROLÜ: AHİLER KALKINMA AJANSI BÜNYESİNDEKİ İLLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4346-4358. Doi: 10.26449/sssj.3497.
    


Özet

ÖZET Ekonomik kalkınmanın sağlanmasında en önemli unsur doğru ekonomi yönetimi ve etkin kaynak dağılımın sağlanmasıdır. Geçmişten günümüze kadar uygulanan yöntemler arasında en etkili olan yönetim şeklinin özelden genele doğru olduğu görülmüştür. Ülkeler bölgesel kalkınmanın hızlandırılabilmesi için bölgesel kalkınmayı destekleyici aktörlerin gelişimine önem vermektedir. Bu amaçla kurulan bölgesel kalkınma ajanslarının temel hedefi bölgeler arası gelişmişlik farklarını minimum seviyeye indirmek ve kaynak dağılımında adaleti sağlamaktır. Her ajansın kurulduğu bölge içerisindeki bütün illerde aynı düzeyde gelişim sağlanabilmesi için bölge kalkınma ajansına bağlı, her il için Yatırım Destek Ofisleri (YDO) kurulmuştur. Bölgesel kalkınma ajanslarında biri olan Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA), TR7 Düzey 2 bölgesinde bulunan Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illerinde Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla hizmet vermektedir. Bu çalışmanın temel amacı Ahiler Kalkınma Ajansı’na bağlı olan yatırım destek ofislerinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek bölgesel kalkınmada olan etkinliklerinin arttırılmasını sağlamaktır. Yatırım destek ofisleri ile yapılan görüşmeler, faaliyet raporlarının ve geçmiş çalışmaların incelenmesi sonucunda elde edilen verilere göre çıkarımlar yapılmıştır. Verilere göre ofislerin en önemli avantajı ücretsiz faaliyetler gerçekleştirildiği için daha fazla yatırımcıya ulaşılması ve hizmet verilmesidir. En önemli eksikliği ise teknolojik alanda alt yapısının henüz beklenilen seviyede olmaması ve mali anlamda yatırımlara destek olamamasıdır.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kalkınma Ajansı, AHİKA, Yatırım Destek Ofisi, Türkiye.

Abstract

ABSTRACT The most important factor in ensuring economic development is effective resource allocation and proper economic management. Among the methods used from the past to the present, it has been discovered that the most effective form of management is the transition from private to general. Countries place a premium on the development of regional development actors in order to accelerate regional development. The primary goal of the regional development agencies established for this purpose is to reduce regional development disparities and ensure equitable resource distribution. Investment Support Offices (YDO) have been established for each province under the regional development agency in order to ensure the same level of development in all provinces within the region where each agency is established. One of the regional development agencies, Ahiler Development Agency (AHİKA), provides services through Investment Support Offices in the TR7 Level 2 provinces of Nevşehir, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir and Niğde. The primary goal of this research is to identify the strengths and weaknesses of the Ahiler Development Agency's investment support offices in order to improve their effectiveness in regional development. Inferences were drawn based on data obtained from interviews with investment support offices, an examination of annual reports, and previous research. According to the data, the most significant benefit of the offices is the ability to reach more investors and provide services as free activities are carried out. The most significant shortcoming is that technological infrastructure is not yet at the expected level and cannot financially support investments.Keywords
Keywords: Regional Development, Development Agency, AHİKA, Investment Support Office Turkey.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri