Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OSMANLI DEVLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE URFA’DA EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ
(HISTORICAL DEVELOPMENT OF EDUCATION IN URFA DURING IN THE OTTOMAN EMPIRE AND THE REPUBLIC OF TURKEY )

OSMANLI DEVLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE URFA’DA EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ

 
Yazar : Yüksel KAŞTAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 89
Sayfa : 4327-4337
DOI Number: :
Cite : Yüksel KAŞTAN , (2021). OSMANLI DEVLETİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE URFA’DA EĞİTİMİN TARİHİ GELİŞİMİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 89, p. 4327-4337. Doi: 10.26449/sssj.3492.
    


Özet

Urfa Osmanlı Devleti içinde eğitim açısından önemli bir yerleşim yeridir. Özellikle medrese eğitimi ve daha sonraki yıllarda batı tarzı okulların açılması ile Türkiye Cumhuriyeti’ne geçişte il eğitim açısından önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Türk Ulusunun siyasi, sosyal, ekonomik ve hukuki yapısında olduğu gibi eğitim alanında da önemli gelişmeler olur. Mustafa Kemal Atatürk, gerçekleştirdiği inkılapların halk tarafından anlaşılması ve benimsenmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin muasır medeniyetler seviyesine çıkması açısından eğitime daha büyük bir önem göstermiş, bu kapsamda ülkenin çağdaş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için milli ve laik bir eğitimi hedeflemiştir. Bu araştırma nitel araştırma deseninde doküman analizi metodu içinde tarama tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma Osmanlı Devleti’nin son döneminde ve Türkiye Cumhuriyeti sürecinde Devlet İstatistik Enstitüsü Nüfus Sayımı Verileri ve Devlet Planlama Teşkilatı verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Cumhuriyet Dönemi’nde Urfa’da eğitimin tarihi gelişimi, okuryazar oranı, okul ve öğrenci sayıları, okul ve öğretmen başına düşen öğrenci sayıları, eğitim alanındaki gelişmeleri içeren verilerle sonuca varmak amaçlanmıştır. Çalışmanın sonunda Cumhuriyet Dönemi’nde Şanlıurfa’da eğitim göstergelerinin Türkiye ortalamasına göre gelişimi ile bu göstergelerin Urfa’nın gelişimine etkisine yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler
Osmanlı, Cumhuriyet, dönem, Urfa, tarih, eğitim, gelişme

Abstract

Urfa is an important settlement place in terms of education within the Ottoman State. Especially in later years madrasa education and the transition to Western-style Republic of Turkey with the opening of school education has an important place in the province. As well as being in the political, social, economic and legal structure of the Turkish nation along with the declaration of the Republic, there will also be significant developments in the field of education. Mustafa Kemal Ataturk, the understanding by the public of the reforms carried out and adoption of the Republic of Turkey contemporary civilization has shown a greater emphasis on education in terms of the rise to the level aimed at a national and secular education to achieve the modern countries' level of the country in this regard. This research was carried out using a scanning technique in the document analysis method in the qualitative research design. Working during the last period of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey in the process of State Institute of Statistics Census was carried out using data and State Planning Organization data. The aim of the study was to reach the final result of education in Urfa during the Republican Period, including literacy rate, school and student numbers, number of pupils per school and teacher, and developments in education. Sanliurfa education indicators in the end of the study period, with the development of the Republic of Turkey according to the average of this indicator is given to the effect on the development of Urfa.Keywords
: Ottoman, Republic, period, Urfa, history, education, development

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri