Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGUSAL YILMAZLIK: ÇOCUK VE ERGENLER BAĞLAMINDA KURAMSAL BİR AÇIKLAMA
(EMOTIONAL RESILIENCE: A THEORETICAL EXPLANATION IN CONTEXT OF CHILDREN AND ADOLESCENTS )

Yazar : Gülşah KURTOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 338-349
609    565


Özet

İnsan olmak belki de en güzel haliyle “duyguları ifade etme” özelliğinde hayat bulmaktadır. İnsan hisseden ve bu hislerini ifade edebilen bir canlıdır. Sanatın her dalında insanların içinden gelen duyguları eşsiz bir esere dönüştürdüğüne şahit olmak büyüleyici bir deneyim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sanatkârın elinde eşsiz bir esere dönüşebilen duygular iyi yönetilmediğinde pekâlâ insanı zorlayabilmekte, ilişkilerinde problem yaşamasına sebep olabilmektedir. İnsan karmaşık bir yapıya sahiptir ve günlük olaylar karşısında çok çeşitli duygular hissedebilir. Bu noktada duyguların kontrol edilmesi, iyi yönetilmesi devreye girmektedir. Duygusal yılmazlık her türlü sosyal durumda duygularını yönetebilmeyi ifade etmektedir. Ayrıca sadece duyguları yönetmek değil, hem bireyin kendi içsel duygularına verdiği tepkiyi, hem de bunun sonucu olarak ortaya çıkan davranışları kontrol edebilmeyi kapsamaktadır. Duygusal yılmazlığa sahip insanlar sahip oldukları olumlu düşünme alışkanlıkları ve duygusal kontrol sayesinde hayatları boyunca karşılaştıkları zorlayıcı olaylar karşısında baş etme becerilerini akılcı bir şekilde kullanabilmektedirler. Son yıllarda çokça ilgi duyulan konulardan biri olan yılmazlık ile ilgili ülkemizde çeşitli araştırmalar yapılmış olmasına rağmen duygusal yılmazlık incelenmeye muhtaç bir başlık olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı duygusal yılmazlık konusunu çocuklar ve ergenler bağlamında kuramsal olarak ele almaktır.Anahtar Kelimeler
Duygular, Duygusal Yılmazlık, Duygusal Kontrol, Duygusal Düzenleme

Abstract

Being a human materializes itself at best by expressing one’s pure emotions. Human beings are living creatures who feel and express emotions. It is a fascinating experience to witness artist’s expression of their emotions in all fields of the arts. When emotions which can turn into a unique work of art in the hands of an artist are not managed well can force people and cause some problems in their relationships. Human beings are complex creatures and can feel a wide variety of emotions in the face of everyday events. At this point, control of emotions and good management of them come into play. Emotional resilience means to manage emotions in all social situations. It also includes not only managing emotions, but also controlling the individual's reaction to his or her own inner feelings, as well as the behaviors that emerge as a result. People who have emotional resilience can use their ability to overcome challenging life events by their positive thinking habits and emotional control. In recent years, a variety of research about resilience which is one of the most interesting subjects has been carried out in our country. However emotional resilience draws attention as a subject that needs to be examined. The aim of this study is to theoretically examine emotional resilience in the context of children and adolescents.Keywords
Emotions, Emotional Resilience, Emotional Control, Emotional Regulation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri