Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ASEAN - TÜRKİYE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ
(ASEAN - TURKISH FOREIGN TRADE RELATIONS )

Yazar : Ferhat İSPİROĞLU  & Pınar PAZARCI  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 229-241
651    858


Özet

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında entegrasyon ve ekonomik birlik kurma süreci de tüm dünyada hız kazanmıştır. Bu süreç içerisinde oluşturulan entegrasyon hareketlerinden biri de Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)’dir. 1967’de temeli atılan ASEAN’ın son olarak 1999 yılında Kamboçya’nın da birliğe katılmasıyla üye ülke sayısı 10’a yükselmiştir. Ekonomik olduğu kadar bölgesel barış ve istikrarın sağlanması gibi ögeleri de bünyesinde bulunduran ASEAN 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 2.5 Trilyon $ GSYİH’ya sahip bulunmaktadır. Bu rakam 1980 yılında sadece 206 milyon $’iken ilerleyen yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Böylesine potansiyele sahip olan bir entegrasyon hareketi ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ise tüm ülkeler açısından önem arz eden bir durumdur. Bu düşünceyle Türkiye ASEAN ile ilk kez 1999 yılında kurumsal ilişkilerin geliştirilmesi kararını almıştır. İlişkilerin geliştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda 2015 yılında yapılan sektörel diyalog ortaklığı başvurusu kabul edilen Türkiye 2017 yılında ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olmuştur. Bu ortaklık Türkiye’nin 2023 hedefleri çerçevesinde ASEAN gibi bölgesel kuruluşlar aracılığıyla global ticaret pazarını güçlendirmesi açısından da önemli bir gelişmedir. Bu kapsamda çalışmada ASEAN ve Türkiye’ye ait makroekonomik verilerin yanında ASEAN üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaretin gelişimi incelenmektedir.Anahtar Kelimeler
ASEAN, Dış Ticaret, Entegrasyon, Türkiye

Abstract

The process of integration and economic union among countries along with globalization has gained momentum all over the world. One of the integration movements created during this process is the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). The number of member countries increased to 10, with the participation of Cambodia in 1999, when ASEAN was established in 1967. As far as the economy is concerned, such as the provision of regional peace and stability, the ASEAN countries have a GDP of approximately 2.5 trillion US dollars in 2016. This figure was only $ 206 million in 1980, but it showed a great improvement in the following years. The development of commercial relations with such an integration movement with such potential is a matter of importance for all countries. Turkey for the first time in 1999, with this in mind ASEAN has decided to develop institutional relationships. The sectoral dialogue partnership in 2015 as a result of studies carried out with the aim of improving relations Turkey has accepted the application of the sectoral dialogue partner of ASEAN in 2017. This partnership is an important development in the framework of Turkey's 2023 targets in terms of strengthening the global trade market through regional organizations such as ASEAN. Besides the macroeconomic data in this context of ASEAN and ASEAN member countries to work with Turkey on the development of mutual trade between Turkey are examined.Keywords
ASEAN, Foreign Trade, Integration, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri