Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ELMALILI TEFSİRİ BAĞLAMINDA NİSA SûRESİ 29. ÂYETİN TEFSİR İLMİ AÇISINDAN ANALİZİ
(A SCIENTIFIC ANALYSIS OF THE EXEGESIS OF AYAH 29 FROM SURAH AN-NISA’ IN THE CONTEXT OF THE ELMALILI TAFSIR )

ELMALILI TEFSİRİ BAĞLAMINDA NİSA SûRESİ 29. ÂYETİN TEFSİR İLMİ AÇISINDAN ANALİZİ

 
Yazar : Osman KABAKÇILI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3762-3769
DOI Number: :
Cite : Osman KABAKÇILI , (2021). ELMALILI TEFSİRİ BAĞLAMINDA NİSA SûRESİ 29. ÂYETİN TEFSİR İLMİ AÇISINDAN ANALİZİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3762-3769. Doi: 10.26449/sssj.3452.
    


Özet

Bu makalede Nisa sûresi 29. Âyet Elmalılı (ö. 1361/1942) tefsiri temel kabul edilerek usul ve içerik açısından değerlendirilir. Bu âyet içerdiği ifadeler ile birkaç konuya bir arada işaret eder. Malların batıl yollarla yenilmemesi, nefsin öldürülmemesi, ticaretin rıza çerçevesinde yapılması zahir olarak açığa çıkan konulardır. İşaret ettiğimiz bu konular kendi içinde birçok derin anlamları da barındırmaktadır. Yani, âyetin zahir anlamları yanında yan anlamları da vardır. Bu yan anlamları işari tefsir bağlamında değerlendirmek mümkündür. Hatta bu yan anlamlar için kullanımı çok yaygın olmayan “çağrışım” ifadesini de kullanabiliriz. Nisa sûresi 29. âyetin meali şöyledir: “Ey iman edenler! Karşılıklı rızâya dayanan ticaret dışında mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” Makalede Elmalılı’nın âyeti tefsir ederken âyetle delil getirme, hadisle delil getirme gibi İslam’ın temel kaynaklarına dayanarak gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Malın korunması bağlamında mekasıdı şeriadan/dinin gayelerinden olan, canın ve malın korunması ilkesi göz önünde bulundurulmuştur. Âyet tek başına düşünülmeyerek, diğer âyetlerle ve Kur’an’ın bütünlüğü bağlamında değerlendirilmiştir. Bu âyetin kazandığı bu derin anlamlar tefsir usulü ve işari tefsir usulü açısından dikkat çekmesi sebebiyle bu çalışmamızda konu edilmiştir. Makalemizde Nisa sûresi 29. âyet anlam ve usul açısından değerlendirilecektir.Anahtar Kelimeler
Tefsir, Elmalılı, Ticaret, Batıl, Öldürme.

Abstract

This article evaluates Elmalılı Hamdi Yazır’s tafsir on ayah 29 of surah an-Nisa’ in terms of method and content by considering the fundaments. This ayah points out several issues through the statements it contains. As external Qur’anic meanings, not consuming possessions by baseless means, not killing one another, and conducting trade within the framework of consent are the issues. However, these issues have many deep meanings in themselves. In other words, the ayah has meanings alongside the external Qur’anic meanings. Evaluating these connotative meanings is possible in the context of a tafsir of warning. We can even use the expression of evocation, which is not very common even for these connotations. The purview of ayah 29 from surah an-Nisa’ is as follows: “O believers! Do not devour one another’s wealth baselessly, but rather trade by mutual consent. And do not kill each other or yourselves. Sûrely Allah is ever Merciful to you.” While interpreting Elmalılı’s tafsir of the ayah, this article has made the necessary explanations based on fundamental Islamic sources such as providing evidence through ayahs and hadiths. The principle of protecting life and property, which is from the maqāṣid al-sharīʿa/ purposes of religion in the context of preservation of goods. The ayah was not considered alone but evaluated with other ayahs in the context of the integrity of the Quran. The deep meanings gained in this ayah have been the subject in this study as the tafsir style and content draw attention in terms of the style of the tafsir. Our article will evaluate ayah 29 of the an-Nisa’ surah in terms of meaning and method.Keywords
Tafsir, Elmalılı, Commerce, Baseless, Killing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri