Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AN EVALUATION ON THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF SKOPOS TRANSLATION THEORY
(AN EVALUATION ON THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF SKOPOS TRANSLATION THEORY )

AN EVALUATION ON THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF SKOPOS TRANSLATION THEORY

 
Yazar : Semih OKATAN   & Serkan DEMİRAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3647-3658
DOI Number: :
Cite : Semih OKATAN & Serkan DEMİRAL, (2021). AN EVALUATION ON THE PEDAGOGICAL ASPECTS OF SKOPOS TRANSLATION THEORY. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3647-3658. Doi: 10.26449/sssj.3446.
    


Özet

XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar dil biliminin bir alt dalı olarak görülen çeviri bilimi günümüzde artık bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmektedir. Kuramsal, betimleyici ve uygulamalı olmak üzere üç temel araştırma alanına sahip olan çeviri biliminin kuşkusuz dil biliminden özerk bir yapıya kavuşması sürecinde çeviri kuramlarının önemi yadsınamaz. Çeviri kuramları, çeviri eyleminin arka planını anlama ve çeviri yöntemlerini belirleme konusunda çevirmenlere ışık tutar ve rehberlik eder. Bu kuramlardan biri de 70’li yıllarda Katharina Reiss ve Hans J. Vermeer’in geliştirdiği Skopos Kuramıdır. Çeviri etkinliğinde erek odaklı işlevsel bir yaklaşımı öne çıkaran Skopos Kuramının çeviri eğitimindeki yeri ve öneminin değerlendirildiği bu çalışmada amaç, Skopos Kuramı çerçevesinde sınıf ortamında öğrencilere çeviri edincinin kazandırılmasıdır. Bu kapsamda, kuram pedagojik açıdan ele alınarak incelenmiş ve bir öğretim metodolojisi oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, çeviri eğitiminde öğrencilerin çeviri üretme beceri ve yeterliliklerini nasıl geliştirebilecekleri, çeviri skoposlarını nasıl oluşturulabilecekleri ve öğrencilere nasıl bir eğitsel davranış biçimi kazandırılması gerektiği tartışılmış ve bu doğrultuda çeviri eğitimine yönelik genel çıkarımlarda bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler
Skopos Teorisi, Çeviri Eğitimi, Öz düzenleme, Özerk Öğrenme/Öz yönetimli öğrenme.

Abstract

Translation science, which was seen as a sub-branch of linguistics until the second half of the XX century, is now considered an independent branch of science. The importance of translation theories is undeniable in the process of making translation science, which has three basic research areas: theoretical, illustrative and applied, undoubtedly autonomous from linguistics. Translation theories shed light on and guide translators to understand the background of the translation action and to determine the translations methods. One of these theories is the Skopos Theory developed by Katharina Reiss and Hans J. Vermeer in the 70s. In this study, which emphasizes a functional target-oriented approach in translation activity, the place and importance of Skopos Theory in translation education is evaluated and the aim is to provide translation acquirers to learners in the classroom environment within the framework of Skopos Theory. In this context, the theory was examined from a pedagogical point of view and a teaching methodology was tried to be created. In this context, how learners can improve their skills and competencies in producing translations, how to create translation skoposes, and how to give learners an educational behavior were discussed and general inferences were made for translation education.Keywords
Skopos Theory, Translation Training, Self-regulation, Autonomous Learning/Self-directed learning.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri