Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖMER SEYFETTİN’DE MİLLİYETÇİLİK VE SOSYAL DARWİNİZM
(NATIONALISM AND SOCIAL DARWINISM IN THE WRITINGS OF ÖMER SEYFETTIN )

ÖMER SEYFETTİN’DE MİLLİYETÇİLİK VE SOSYAL DARWİNİZM

 
Yazar : Bengücan FINDIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3770-3775
DOI Number: :
Cite : Bengücan FINDIK , (2021). ÖMER SEYFETTİN’DE MİLLİYETÇİLİK VE SOSYAL DARWİNİZM. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3770-3775. Doi: 10.26449/sssj.3429.
    


Özet

Bir son dönem Osmanlı asker-aydını olan Ömer Seyfettin Balkan komitacılarını yakından izleme fırsatı bulmuş ve benimsedikleri Sosyal Darwinist fikirlerden etkilenmiştir. Ömer Seyfettin Türk milliyetçiliğini Sosyal Darwinist düşüncelerle sentezlerken milli kin konusunu araçsal olarak kullanmış; şiddeti ve kıyıcılığı milli kinin bir gereği olarak okuyucularına neşretmiştir. Ömer Seyfettin; Gökalp'in ve sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin benimseyeceği sivil milliyetçilik çizgisinden sapmakla beraber; Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde milliyetçi edebiyatın saygın bir aydını olarak anılmaya devam edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Milliyetçilik, Social Darwinism, Ömer Seyfettin

Abstract

Ömer Seyfettin, a late Ottoman military-intellectual, had the opportunity to closely follow the Balkan committee members and was influenced by the Social Darwinist ideas they adopted. Ömer Seyfettin used the subject of national hatred instrumentally while synthesizing Turkish nationalism with Social Darwinist ideas; He published violence and cruelty to his readers as a necessity of national hatred. Omer Seyfettin; Although it deviates from the line of civil nationalism that Gökalp and the Republic of Turkey would adopt in the following years; He continued to be remembered as a respected intellectual of nationalist literature in the pre-republican and post-republican period.Keywords
Nationalizm, Social Darwinsm, Ömer Seyfettin

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri