Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HYBRIDITY IN PRESS ADVERTISEMENTS AS A GRAPHIC DESIGN ELEMENT
(HYBRIDITY IN PRESS ADVERTISEMENTS AS A GRAPHIC DESIGN ELEMENT )

HYBRIDITY IN PRESS ADVERTISEMENTS AS A GRAPHIC DESIGN ELEMENT

 
Yazar : Fatıma TOKGÖZ GÜN    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3641-3646
DOI Number: :
Cite : Fatıma TOKGÖZ GÜN , (2021). HYBRIDITY IN PRESS ADVERTISEMENTS AS A GRAPHIC DESIGN ELEMENT. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3641-3646. Doi: 10.26449/sssj.3417.
    


Özet

Grafik tasarım geniş kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma alanıdır. Gelişen teknolojinin sonucunda artan ürün sayısı devamında insanları pazar arayışı içine sürüklemiştir. Aynı markaların çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkması zamanla farklı tanıtım yollarını tasarımcılara zorunlu hale getirmiştir. Güncel iletişim koşullarında var olan ticari markalar ortaya çıkarttıkları ürünlerin, diğer ürünlerden ayrılmasını ve farklı olduğunun yansıtılmasını istemektedirler. Günümüz tasarımları oluşturulurken kullanılan hareketli görüntü, kolaj, masaüstü yayıncılık gibi bir araya getirilen farklı disiplinlerin ortaya çıkan çalışmalarda oluşturduğu nitelikli sonuçlar oldukça önemlidir. Araştırmanın amacı sanayi devrimi ile gelişme gösteren marka ve ürün tanıtımında kullanılan basın ilanlarının oluşturulma aşamasında melez medyanın etkisini ve melezlikle basın ilanlarının nasıl bir değişim gösterdiğini incelemektir. Yapılan çalışma kapsamında grafik tasarımcıların reklamları ortaya çıkartırken uyguladıkları melez medya teknikleri ele alınmaktadır ve ilgili melez medya örnekleri betimlenmektedir. Sonuç olarak grafik tasarım çalışmalarından olan basın ilanlarında kullanılan melez medya tekniklerinin çalışmaların çok daha dikkat çekici olmasını sağladığı görülmüştür. Tasarımda kullanılan melez teknikler her alanda olduğu gibi basın ilanlarında da tüketici ile tanıtılan ürün arasında olumlu anlamda bir bağ kurmaktadır.Anahtar Kelimeler
Grafik tasarım, Melez, Basın ilanı

Abstract

Graphic design is a very comprehensive and versatile field of study. The increasing number of products as a result of the developing technology has dragged people into the search for the market. The appearance of the same or similar products in a wide variety of ways has made it necessary for designers to introduce different ways of advertisement over time. Trademarks and companies existing in the current communication conditions want their products to be distinguished from the other products and to be reflected as different. The quality results of different disciplines such as motion graphic, collage, desktop publishing used in the creation of today's design are very important. The aim of the present research is to examine the effect of hybrid media in the design process of press advertisement used in brand and product promotion that developed with the industrial revolution and how press advertisements have changed with hybridity. Within the scope of the study, hybrid media techniques used by graphic designers while creating advertisements are discussed and related hybrid media examples are described. As a result, it is found that hybrid media techniques used in press advertisements, which are among the graphic design elements, make the design works much more remarkable. Hybrid techniques used in design create a positive connection between the consumer and the advertised product in press advertisements as in every other field.Keywords
Graphic design, Hybrid, Press advertisement

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri