Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE VERİMLİLİK, İŞSİZLİK VE REEL ÜCRETLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATİONSHİP AMONG PRODUCTİVİTY, UNEMPLOYMENT AND REAL WAGES İN TURKEY )

Yazar : İhsan OLUÇ  & İhsan GÜZEL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 211-217
610    425


Özet

Türkiye ekonomisi işsizlikle mücadelede önemli bir mesafe kat etmiş olsa da gerek işsizliği azaltmada gerek yeni istihdam alanları yaratarak artan nüfusuna iş olanakları sağlamakta zorluk çekmektedir. İşsizlik sorununun etkilerini azaltmak için uygulanan para ve maliye politikaları büyümeyi kısmen desteklemektedir. Uygulanan politikaların etkilerinin kalıcı olabilmesi için yapısal dönüşümü gerçekleştirecek politikaların uygulanması gerekmektedir. İşsizlik, verimlilik ve reel ücretler birbiri ile yakın ilişkili değişkenler olup, değişkenlerin birbirini hangi yönde etkilediği literatürde geniş bir tartışma konusu olmuştur. Ekonomide yapısal dönüşümü sağlayacak politikaların etkin uygulanabilmesi için istihdamı etkilediği düşünülen değişkenlerin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte değişkenlerin birbirini etkileme yönü ve şiddeti son derece önem kazanmaktadır. Bu çalışmada 2007-2015 dönemi için reel ücretler, işçi verimliliği ve işsizlik oranı arasındaki ilişkinin çeyrek dönemlik veriler yardımıyla incelmiştir. ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılarak yapılan ampirik analiz sonuçlarına göre ele alınan değişkenler arasında uzun dönemli bir düzey ilişkisi bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
İşsizlik, Verimlilik, Reel Ücretler, Zaman Serileri

Abstract

Turkey's economy has come a long way in the struggle against unemployment, although he had difficulty both in reducing unemployment and to provide job opportunities for rising population. The effects of monetary and fiscal policies that reduce the unemployment problem also provide partial support for economic growth. The effects of the implemented policies to be effective permanently, it is necessary to implement policies to carry out the structural transformation in the economy. Unemployment, productivity and real wages are closely related to each other and in the literature there is a debate on the direction of realations among these variables. For effective policies to ensure structural transformation in the economy it is necessary to identify the variables accurately. However, it becomes extremely important variables that influence the direction and intensity of each other. In this study, the relationship among real wages, labour productivitiy and unemployment rate was examined for the period 2007-2015 with the use of quarterly data. Empirical findings obtained by the ARDL bounds testing approach reveal that there is a long-term level relationship among the variables.Keywords
Productivity, Unemployment, Real Wages, Time Series Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri