Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDENSEL DIŞ GÖRÜNÜMÜN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
( THE EFFECT OF PHYSICAL OUTLOOK ON WORKING LIFE )

BEDENSEL DIŞ GÖRÜNÜMÜN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 
Yazar : Yalçın KAHYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 87
Sayfa : 3720-3731
DOI Number: :
Cite : Yalçın KAHYA , (2021). BEDENSEL DIŞ GÖRÜNÜMÜN ÇALIŞMA HAYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 87, p. 3720-3731. Doi: 10.26449/sssj.3368.
    


Özet

Geçmişten günümüze güzel görünmek toplum nezdinde her zaman önemli olmuştur. Güzelliğin bakanın gözünde olması güzelliğin her şeyden önce öznel bir izlenim olduğunu göstermektedir. Bu anlamda zaman içerisinde güzellik kavramı değişirken, güzelliğin evrensel olarak tanımlanması da zorlaşmaktadır. İnsanoğlu güzel olan her şeye ilgi duymuştur ve güzel olan her şeyi sevmiştir. Her dönemde beden toplumun sosyal ve kültürel yapısıyla şekillenerek kendini yeniden üretmektedir. Sosyal olarak şekillenen ideal bedene ulaşabilme yolunda teknolojik gelişmeler ve sosyal medya ağları bireyler üzerinde baskı yaratmaktadır. Herkes mümkün olduğu kadar eşsiz olmak isterken yüksek bir çekiciliğe sahip olmak başarılı bir varlık olma yolunda son derece önemli görülmektedir. Bu bağlamda ideal bedene ulaşmak için çaba sarf eden bireyin, toplum içerisindeki dış görünümü profesyonel yaşamda giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu çalışma kapsamında sosyolojik anlamda bedenin dış görünümünün çalışma hayatı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma kapsamında 279 kişilik örneklem grubuna anket uygulanarak elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Çalışmanın öne çıkan bulguları arasında erkek katılımcılar kadın katılımcılara göre güzel ya da yakışıklı olmanın iş hayatı üzerinde daha etkili olduğunu düşünmektedir. Ayrıca erkek katılımcılar kişisel bakımın günlük hayat içindeki önemli olduğu görüşüne kadın katılımcılara göre istatistiki olarak daha yüksek düzeyde katılmaktadır. Sonuç itibariyle bedensel güzel bir görünüme sahip olmak hayatı kolaylaştırmakta ve çalışma hayatını pozitif yönde etkilemektedir.Anahtar Kelimeler
Güzellik, Beden, Sosyal Medya, Kozmetik.

Abstract

From the past to the present, it has always been important for society to look beautiful. That beauty is in the eye of the beholder shows beauty is, first of all, a subjective impression. In this sense, while the concept of beauty changes over time, it becomes harder to have a universal definition of beauty. Mankind has been interested in everything beautiful and loved everything beautiful. In every period, the body reproduces itself by being shaped by the social and cultural structure of the society. Technological developments and social media networks create pressure on individuals in order to reach the ideal body that is socially shaped. While everyone wants to be as unique as possible, having a high attractiveness is considered extremely important in being a successful being. In this context, the external appearance of the individual, who strives to reach the ideal body, in the society becomes more and more important in professional life. Within the scope of this study, the effects of the external appearance of the body on the working life were examined in the sociological sense. Within the scope of the research, the data obtained by applying a questionnaire to a sample group of 279 people were analyzed in the SPSS program. Among the prominent findings of the study, male participants think that being beautiful or handsome is more effective on business life than female participants. In addition, male participants agree with the opinion that personal care is important in daily life at a statistically higher level than female participants. As a result, having a beautiful physical appearance makes life easier and positively affects working life.Keywords
Beauty, Body, Social Media, Cosmetics.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri