Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


WINE CULTURE IN THE HISTORY OF ITALY
(İTALYA TARİHİNDE ŞARAP KÜLTÜRÜ )

Yazar : Esma Nur GEÇER  & Sabire YERLİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 14
Sayfa : 371-375
555    396


Özet

İtalya, dünyanın en eski bağlarına ve binlerce yıllık bir şarap kültürüne sahip ülkelerden biridir. Birbirinden çok farklı toprak ve iklim koşullarını barındıran bu ülkede, 2000'i aşkın yerel üzüm çeşidiyle değişik tipte şaraplar üretilmektedir. İtalya'nın en bilinen şarap üreten bölgeleri; Piedmont, Toskana, Sicilya ve kuzeydoğu bölgesidir. Şarap, İtalyan halkı için yaşamsal bir sıvı niteliğinde olup, her yerde asmalar yetişmekte ve neredeyse hiçbir yemek şarapsız tüketilmemektedir. Yıllık kişi başı şarap tüketiminde de en üst sıralarda yer alan bu ülke, tarihte Güney İtalya ve Sicilya’da yerleşik olan Yunanlılar tarafından “Şarap Diyarı-Oenotria” olarak anılmıştır. İlk asmaları Etrüskler zamanında yetiştirildiği bilinen İtalya’da Romalılar döneminde daha organize ve düzenli hale getirilen bu uğraş, ticari anlamda da önemli bir değer halini almıştır. Fransa hariç, dünyanın diğer tüm uluslarından daha fazla şarap üretip tüketmektedir. Hem üretimde hem de tüketimde Fransızlarla yarışan İtalya, mutfak ve yemek kültüründe de şarap kullanımına büyük yer vermektedir. Yerel pek çok yemek yöresel şaraplar katılarak pişirilmektedir.Anahtar Kelimeler
İtalya, Şarap, Yemek, Bağ

Abstract

Italy is one of the countries with the oldest vineyards of the world and a wine culture of thousands of years. In this country, which contains many different soil and climatic conditions, different types of wines are produced over 2000 local grape varieties. The most known wine producing regions in Italy; are Piedmont, Tuscany, Sicily and the northeastern region. Wine is a vital liquid for the Italian people, the vineyards hanging around everywhere and almost no food is consumed without wine. This country, which is at the top of the list per capita wine consumption, is also called as "Wine Region-Oenotria" by the Greeks in Southern Italy and Sicily. In Italy, where the first vineyards were known to have been raised in Etruscan time This work has become an important commercial value as well. which was organized and well-arranged in the Romans period. Except for France, it produces and consumes more wine than all the other nations of the world. Both competing with the French in production and consumption, Italy has a great place in the use of wine in the cuisine and culinary culture. Many local dishes are cooked by adding regional wines.Keywords
Italy, Wine, Food, Vineyard

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri