Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KURUM KÜLTÜRÜ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ
(BIBLIOMETRIC PROFILE OF GRADUATE THESES IN TURKEY ON THE SUBJECT OF CORPORATE CULTURE )

TÜRKİYE’DE KURUM KÜLTÜRÜ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ

 
Yazar : Mehmet Kemal KUTLU   & Gökhan BAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2688-2698
DOI Number: :
Cite : Mehmet Kemal KUTLU & Gökhan BAK, (2021). TÜRKİYE’DE KURUM KÜLTÜRÜ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLERİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2688-2698. Doi: 10.26449/sssj.3300.
    


Özet

Bu çalışmada Türkiye’de kurum kültürü konusunu işleyen tezler bazı değişkenlere göre incelenmiş ve bibliyometrik profili çıkarılmıştır. Yök Tez Merkezi üzerinde kurum kültürü anahtar kelimesi kullanılarak tarama gerçekleştirilmiş, tarama sonucunda erişim izni olan 90 teze ulaşılmıştır. 1996-2020 yılları aralığı seçilerek bu aralıkta üretilmiş olan 69 adet yüksek lisans ve 21 adet doktora tezi içerik analizi yöntemiyle analiz edilerek bibliyometrik profili ortaya konmuştur. Genel tarama modelinde yapılan çalışmada tezlere doküman incelemesiyle ulaşılmıştır. Ulaşılan tezler; türüne, yayımlandığı yılına, okuluna, iline, enstitüsüne, ana bilim dalına, sayfa sayısına, danışmalığını yapan kişinin unvanına göre ayrılarak incelenmiştir. Kurum kültürü konulu tezlerin büyük oranda İstanbul ilinde, İşletme Ana bilim dalında, 100-200 sayfa aralığında, yüksek lisans türünde, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yazıldığı görülmüştür. Ayrıca tezlere danışmanlık yapan personelin kadro durumuna bakıldığında Prof. unvanına sahip akademik personelin yoğun olduğu, özellikle de 2019 yılında çok sayıda tez yazıldığı dikkati çekmiştir.Anahtar Kelimeler
Kurum Kültürü, Doküman İncelemesi, Bibliyometrik Analiz.

Abstract

In this study, the theses dealing with the issue of corporate culture in Turkey were examined according to some variables and their bibliometric profile was drawn. A search was carried out on the YÖK Thesis Center using the keyword corporate culture, and 90 thesis were found to be open access. Years between 1996 and 2020 were selected and 69 master's and 21 doctoral theses were analyzed using content analysis method and bibliometric profile of these theses were revealed. The study was conducted using general survey model, and the theses were approached by document review. Open access thesis were investigated according to divisions such as, its type, year of publication, province, school, institute, department, number of pages, and the title of the advisor. It has been observed that the theses on corporate culture were mostly written in Istanbul, in the Department of Business Administration, in the range of 100-200 pages, in the type of postgraduate, and in the Institute of Social Sciences. In addition, when examining the title of the advisory staff supervising the theses, it was found out that they are mostly Prof., and many theses were written especially in 2019.Keywords
Corporate Culture, Document Review, Bibliometric Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri