Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EXISTENTIAL ANGER: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
(EXISTENTIAL ANGER: A SCALE DEVELOPMENT STUDY )

EXISTENTIAL ANGER: A SCALE DEVELOPMENT STUDY

 
Yazar : Beyza Naz DENİZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2794-2808
DOI Number: :
Cite : Beyza Naz DENİZ , (2021). EXISTENTIAL ANGER: A SCALE DEVELOPMENT STUDY. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2794-2808. Doi: 10.26449/sssj.3290.
    


Özet

Çalışmada yer aldığı şekliyle varoluşsal öfke; bireylerin yaşamakta olduğu hayatın anlamsızlığı ve hiçliği üzerine yürütülen düşünce süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan, varoluş anksiyetesi ve varoluş krizi kavramları ile ilişkilendirebileceğimiz, insanın varoluşuna yönelik hissettiği saf ve katıksız öfke duygusu olarak tanımlanabilir. Çalışmanın amacı, bireylerde deneyimlendiği düşünülen varoluşa yönelik öfke duygusunu ölçmeye yönelik psikometrik bir ölçüm aracının geliştirilmesidir. Çalışma toplamda 18-67 yaş aralığında 342 kişilik bir örneklemle yapılmıştır. Varoluşsal Öfke Ölçeği’nin yapı geçerliğini test etmek amacıyla benzer ölçek geçerliği yapılmış ve ölçeğin benzer ölçeklerle ilişkisine bakılmıştır. Ölçekler arası ilişkileri saptamak için Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Varoluşsal Öfke Ölçeği’nin psikoloji ve psikoterapi alanında, özelikle öfke bozuklukları, madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların çalışılmasına katkı sağlayabileceği amaçlanmıştır. Ayrıca ileride yapılması olası varoluşçu psikoloji temelli araştırmalara ve kişisel gelişimin varoluş ile ilgili boyutuna da ışık tutabileceği düşünülmektedir.Anahtar Kelimeler
Varoluşsal öfke, varoluş anksiyetesi, yaşam projesi, anlam arayışı

Abstract

Existential anger, as it is included in the study, can be defined as the feeling of pure anger towards human existence, which emerges as a result of the thought processes carried out on the meaninglessness and nothingness of the life that individuals live, which we can associate with the concepts of existential anxiety and existential crisis. The study aims to develop a psychometric measurement tool to measure anger towards existence, which is thought to be experienced in individuals. The study was conducted with a sample of 342 people between the ages of 18-67. In order to test the construct validity of the existential anger scale, similar scale validity was made, and the relationship of the scale with similar scales was examined. Pearson Correlation analysis was used to determine the relationships between scales. It is aimed that the Existential Anger Scale can contribute to the study of psychological disorders such as anger disorders, substance addiction, anxiety disorders and depression in the field of psychology and psychotherapy. It is also thought to shed light on possible future existential psychology-based research and the existential dimension of personal development.Keywords
Existential anger, existential anxiety, life project, search for meaning

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri