Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TAŞLICALI YAHYĀ BEY DĪVĀN’INDA AKARSULAR
(STREAMS IN THE DĪVĀN OF TAŞLICALI YAHYĀ BEY )

TAŞLICALI YAHYĀ BEY DĪVĀN’INDA AKARSULAR

 
Yazar : Esra BOZYİĞİT    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2740-2761
DOI Number: :
Cite : Esra BOZYİĞİT , (2021). TAŞLICALI YAHYĀ BEY DĪVĀN’INDA AKARSULAR. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2740-2761. Doi: 10.26449/sssj.3273.
    


Özet

16. yüzyılda yaşamış olan Ṭaşlıcalı Yaḥyā Bey, Osmanlı şiirinin en önemli şairlerinden biridir. Şiirlerinde tabiat unsurlarına sıkça yer veren şairin özellikle akarsular etrafında şekillenen hayalleri oldukça zengindir. Şair sevgiliye duyduğu aşkı ve hasreti, sevgili uğrunda çektiği derdi akarsu bağlamında dile getirirken yaşadığı sıkıntıları ve hayal kırıklıklarını da yine akarsu ile birlikte ifade eder. Dīvān’da adı geçen akarsu ve pınarlar Aras, Arda, Ceyḥūn, Fırāt, Meric, Nīl, Ṣava, Şaṭ, Ṭırava, Ṭuna, Tunca nehirleri ve zemzem suyuyla birlikte āb-ı Kevser, Kevser, mā᾽-ı Ma῾īn, Selsebīl, Tesnīm, ve enhār-ı cennetü'l-Me᾽vā ifadeleriyle anılan cennet ırmaklarıdır. Bunların yanında Dīvān’da āb-ı ḥayāt, āb-ı ḥayvān, āb-ı zindegānī, ῾ayn-ı ḥayāt, çeşme-i ḥayāt, ḥayāt ābı, ḥayāt ırmaġı, āb-ı zülāl ve zülāl ifadeleri ile hayat suyu ve zülâl pınarından da söz edilmektedir. Dīvān’da tespit edilebilen akarsu manasındaki ifadeler ise āb, āb-ı cārī, āb-ı raḥmet, āb-ı revān, aḳar ṣu, baḥr, cūy, cūy-ı revān, çeşme, deryā, enhār, ırmaġ, ırmaḳ, nehr, revān ṣu, rūd ve ṣu’dur. Bu makalede öncelikle Dīvān’da ismi geçen akarsu ve pınarlar belirlenerek örneklerle birlikte değerlendirilmiş; sonrasında akarsu anlamındaki ifadeler incelenerek akarsu bağlamında Yaḥyā’nın zihnindeki hayal örgüsü ortaya koyulmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Osmanlı Şiiri, Ṭaşlıcalı Yaḥyā, Dīvān, Akarsu.

Abstract

Ṭaşlıcalı Yaḥyā Bey, who lived in the sixteenth century, is one of the most important poets of Ottoman Poetry. The poet, who frequently used natural elements in his poems, has a quite wide imagination, especially with rivers. The poet expresses his love and longing for his beloved and the troubles he endured for the sake of his beloved, as well as his troubles and disappointments by using rivers as a metaphor. The rivers and springs used in his Dīvān are Aras, Arda, Ceyḥūn, Fırāt, Meric, Nīl, Ṣava, Şaṭ, Ṭırava, Ṭuna, Tunca rivers, zamzam water, and rivers of heaven referred to as āb-ı Kevser, Kevser, mā᾽-ı Ma῾īn, Selsebīl, Tesnīm, enhār-ı cennetü'l-Me᾽vā rivers. In addition to these, the water of life and the zülāl spring are also used in his Dīvān with the expressions āb-ı ḥayāt, āb-ı ḥayvān, āb-ı zindegānī, ῾ayn-ı ḥayāt, çeşme-i ḥayāt, ḥayāt ābı, ḥayāt ırmaġı, āb-ı zülāl and zülāl. Expressions with the meaning of stream that can be identified in the Dīvān are āb, āb-ı cārī, āb-ı raḥmet, āb-ı revān, aḳar ṣu, baḥr, cūy, cūy-ı revān, çeşme, deryā, enhār, ırmaġ, ırmaḳ, nehr, revān ṣu, rūd and ṣu. In this article, first of all, the rivers and springs used in his Dīvān have been identified and evaluated with examples, and then the expressions with the meaning of stream have been examined and Yaḥyā’s imagination pattern in the context of river has been tried to be revealed.Keywords
Ottoman Poetry, ?aşlıcalı Ya?ya, Divan, Stream.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri