Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR
(INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR )

INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR

 
Yazar : Ömer ÖZKAN   & Nezih Metin ÖZMUTAF  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2540-2555
DOI Number: :
Cite : Ömer ÖZKAN & Nezih Metin ÖZMUTAF, (2021). INDIVIDUAL AND CORPORATE PERFORMANCE INTERACTION WITHIN THE SCOPE OF INTRAPRENEURSHIP: A RESEARCH AROUND ENERGY SECTOR . SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2540-2555. Doi: 10.26449/sssj.3266.
    


Özet

Bu araştırmanın temel amacı, enerji sektöründe yer alan yöneticiler çerçevesinde iç girişimcilik kapsamında bireysel ve kurumsal performans arasındaki etkileşimin ortaya konulmasıdır. Araştırmaya yönelik olarak hazırlanan anket formu, enerji sektöründe on üç ülkede uluslararası faaliyet gösteren büyük ölçekli bir işletmede 150 yöneticiye Kasım 2019 – Nisan 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve email yoluyla uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, enerji sektöründe yer alan yöneticilerin görüşleri çerçevesinde iç girişimciliğin; özerklik, yenilikçilik, rekabetçilik, strateji, liderlik, dayanıklılık, çeviklik, risk ve deneyim boyutlarının; kurumsal performansın kurumsallaşma, dijitalleşme ve motivasyon boyutlarının, bireysel performansın ise takdir ve disiplin boyutlarının ileri düzeyde önemli olarak algılandığı tespit edilmiştir. Ayrıca iç girişimciliğin bireysel ve kurumsal performans etkileşimine etkisi olduğu yönündeki varsayım, yapısal eşitlik modellemesi sonucunda kabul edilmiştir. Son olarak kurumsal performans, bireysel performans ve iç girişimcilik arasında pozitif yönde doğrusal bir ilişki bulunduğu, etkileşimin sadece dikey eksende değil yatay olarak da kuruluşun diğer fonksiyonlarını harekete geçirme eğiliminde olduğu ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler
İç Girişimcilik, Kurumsal Performans, Bireysel Performans, Performans Yönetim Sistemi

Abstract

The main purpose of this research is to reveal the interaction between individual and corporate performance within the framework of internal entrepreneurship within the framework of managers in the energy sector. The questionnaire form prepared for the research was applied face-to-face and via e-mail between November 2019 - April 2020 in a large-scale enterprise operating in the energy sector in thirteen countries. As a result of the study, within the framework of the opinions of the managers in the energy sector, internal entrepreneurship; autonomy, innovation, competitiveness, strategy, leadership, resilience, agility, risk and experience dimensions; It has been determined that institutionalization, digitalization and motivation dimensions of corporate performance, and discipline and discipline dimensions of individual performance are perceived as important. In addition, the assumption that internal entrepreneurship has an effect on individual and corporate performance interaction was accepted as a result of structural equation modeling. Finally, it can be stated that there is a positive linear relationship between corporate performance, individual performance and internal entrepreneurship, and the interaction tends to activate other functions of the organization not only on the vertical axis but also horizontally.Keywords
Intrapreneurship, Corporate Performance, Individual Performance, Performance Management System

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri