Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YARATICI ENDÜSTRİLERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP TASARIMI
(INTERACTIVE E-BOOK DESIGN FOR CHILDREN IN CREATİVE INDUSTRIES )

YARATICI ENDÜSTRİLERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP TASARIMI

 
Yazar : Nilüfer ÜSTÜNDAĞ   & Fuat AKDENİZLİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2728-2739
DOI Number: :
Cite : Nilüfer ÜSTÜNDAĞ & Fuat AKDENİZLİ, (2021). YARATICI ENDÜSTRİLERDE ÇOCUKLARA YÖNELİK ETKİLEŞİMLİ E-KİTAP TASARIMI. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2728-2739. Doi: 10.26449/sssj.3262.
    


Özet

Dijital medya ve kültür arasındaki ilişkiyi vurgulayan, bireysel ve toplumsal kalkınma sağlamanın yanı sıra kültür aktarımında da önemli rol oynayan yaratıcı endüstriler; 21. yüzyılın teknolojik değişiminin bir ürünü olarak görülmektedir. Yaratıcı girişimci olarak tanımlanan, yaratıcı endüstrilerin birçok alanında görev alan illüstratörlerin, günümüz uygulama alanlarından biri de dijital yayıncılık alanıdır. Bu araştırma kapsamında öncelikle dijital yayıncılığın yaratıcı endüstrilerdeki yeri incelenecek, dijital yayıncılık alanlarından biri olan etkileşimli-ekitap tasarımında illüstratörün değişen ve yenilen görevleri tartışılacaktır. Tablet cihazlarda okul öncesi dönem çocuklar için tasarlanacak yaratıcı endüstrilere yönelik etkileşimli e-kitapların, tasarım öğelerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusuna yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda farklı araştırmacıların bu alanda yaptıkları deney, araştırma ve raporlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda etkileşimli e-kitap tasarım öğelerinin kendi içinde ve birbirleriyle ilişkisinde nasıl değerlendirilmesi gerektiği aktarılmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Yaratıcı Girişimci, Dijital İllüstrasyon, Etkileşimli E- Kitap, Dijital Yayıncılık, Yaratıcı Endüstri

Abstract

Creative industries that emphasize the relationship between digital media and culture and play an important role in cultural transfer as well as providing individual and social development; It is seen as a product of the technological change of the 21st century. One of the application areas of illustrators who are defined as creative entrepreneurs and who work in many fields of creative industries is digital publishing. Within the scope of this research, firstly, the place of digital publishing in creative industries will be examined and the changing and renewed duties of the illustrator in the interactive-ebook design which is one of the digital publishing areas will be discussed. We will try to answer the question of how to evaluate interactive e-books and design elements for creative industries that will be designed for preschool children on tablet devices. In this context we will try to explain how interactive e-book design elements should be evaluated within themselves and in relation to each other in line with the information obtained from experiments, researches and reports by different researchers in this field.Keywords
Creative Entrepreneur, Digital Illustration, Interactive E-Book, Digital Publishing, Creative Industry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri