Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SÜRDÜRÜLEBLİR KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA KORUNAN ALANLARIN KENTE ENTEGRE EDİLMESİ
(INTEGRATION OF SUSTAINABLE URBAN DESIGN PROTECTED AREAS IN THE URBAN )

SÜRDÜRÜLEBLİR KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA KORUNAN ALANLARIN KENTE ENTEGRE EDİLMESİ

 
Yazar : Filiz Çetinkaya KARAFAKI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2708-2720
DOI Number: :
Cite : Filiz Çetinkaya KARAFAKI , (2021). SÜRDÜRÜLEBLİR KENTSEL TASARIM BAĞLAMINDA KORUNAN ALANLARIN KENTE ENTEGRE EDİLMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2708-2720. Doi: 10.26449/sssj.3260.
    


Özet

Son yüzyılda gelişen çevre bilinci ve sürdürülebilir kentsel tasarım stratejileri kentlerde doğal kaynaklara saygılı planlama yapılmasını zorunlu kılmıştır. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar bir yandan kısa ve uzun vadede kent kullanıcısının yaşamsal ihtiyaçlarını gidermeye odaklanırken diğer yandan gelecek kuşakların kentsel ihtiyaçlarını karşılayacak kaynaklarını yok etmemeye çalışmaktadır. Sürdürülebilir kentsel tasarımlar geliştirilirken kenti ekolojik, ekonomik ve kültürel açıdan besleyecek her türlü kaynak kontrollü bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu bağlamda korunan alanlar ekolojik, ekonomik ve kültürel değerlerinden dolayı ilişkili olduğu kent için büyük bir değer niteliğindedir. Korunan alanlar birtakım sıra dışı özellikleriyle yasalarla koruma altına alınan ve gelecek kuşaklara bırakılması gereken alanlardır. Bu alanlar korunma sebeplerine göre kent yeşilini desteklemeleri, kente ekolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak değer katmaları, kent turizmini canlandırma potansiyeline sahip olmaları açısından bir kent için oldukça değerli alanlardır. Bu çalışmanın amacı kent sınırı içinde veya yakın çevresinde bulunan, koruma alanı statüsünde kullanımı sınırlandırılan bu alanların sürdürülebilir kentsel tasarım bağlamında kente entegresinin kente sağlayacağı faydaları ortaya koymaktır.Anahtar Kelimeler
Korunan Alanlar, Kentsel Tasarım, Sürdürülebilir Kentler, Kent Ekolojisi

Abstract

Environmental awareness and sustainable urban design strategies that have developed in the last century have required planning that respects natural resources in cities. Sustainable urban designs focus on meeting the vital needs of the city user in the short and long term, while trying not to destroy the resources that will meet the urban needs of future generations. While developing sustainable urban designs, all kinds of resources that will feed the city ecologically, economically and culturally should be evaluated in a controlled manner. In this context, protected areas are of great value for the city they are related to due to their ecological, economic and cultural values. Protected areas are areas that are protected by law with some extraordinary features and should be left to future generations. These areas are very valuable areas for a city in terms of supporting the urban green for conservation reasons, adding value to the city ecologically, culturally, socially and economically, and having the potential to revitalize urban tourism. The aim of this study is to reveal the benefits of the integration of these areas, which are located in or around the city boundary, and whose use is restricted as a protected area, to the city in the context of sustainable urban design.Keywords
: Protected Areas, Urban Design, Sustainable Cities, Urban Ecology

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri