Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ’NDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ
(THE REASONS FOR FAILURE IN THE TEACHING CONTENT KNOWLEDGE TEST OF PRE-SERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS )

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ’NDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ

 
Yazar : Hüseyin DEMİR   & Kübra TUĞRUL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2672-2687
DOI Number: :
Cite : Hüseyin DEMİR & Kübra TUĞRUL, (2021). İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ’NDEKİ BAŞARISIZLIK NEDENLERİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2672-2687. Doi: 10.26449/sssj.3243.
    


Özet

Bu çalışmanın amacı, Öğretmenlik Alan Bilgi Testi’ nde ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının başarısız olma nedenlerini tespit etmektir. Çalışmanın katılımcılarını daha önce ÖABT sınavına girmiş 22 ilköğretim matematik öğretmen adayı oluşturmaktadır. Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu çalışmada, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının ÖABT sınavında başarısızlık nedenlerini belirlemek amacıyla katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nitel veri analiz tekniklerinden içerik analiz tekniğiyle, ilköğretim matematik öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmen adayların ÖABT sınavında en çok zorlandıkları dersler sırasıyla “Cebir, Analiz, “AnalitikGeometri ve İstatistik-Olasılık” dersleridir. Bu çalışma sonucunda, ilköğretim matematik öğretmen adayların ÖABT sınavında zorlanma nedenleri arasında en çok belirtilen etkenin “yetersiz çalışma” olduğu ortaya çıkmıştır. İlköğretim matematik öğretmen adayları ÖABT sınavında zorlanma nedenlerini ifade ederken yetersiz çalışma faktöründen sonra sırasıyla en fazla psikolojik faktörler, ÖABT sınavıyla lisans derslerinin uyuşmaması, derslerin soyutluğu ve sınav süresi gibi faktörleri öne sürmüşlerdir.Anahtar Kelimeler
ÖABT, öğretmen adayı, başarısızlık, ilköğretim matematik

Abstract

The aim of this study was to determine the reasons for failure in the Teaching Content Knowledge Test of pre-service elementary mathematics teachers. 22 pre-service elementary mathematics teachers who had previously taken the TCKT constituted the participants of the study. In this study in which the case study method was used, semi-structured interviews were conducted with participants to determine the reasons for failure in the TCKT exam of pre-service elementary mathematics teachers. The data obtained from the interviews conducted with pre-serviceelementary mathematics teachers were analyzed by two researchers using the content analysis method, one of the qualitative data analysis methods. As a result of the study, the courses in which pre-service elementary mathematics teachers had the most difficulty in the TCKT exam were “Algebra, Analysis, “Analytic Geometry and Statistics-Probability,” respectively. As a result of this study, it appeared that the most mentioned factor among the reasons for having difficulty in the TCKT exam of pre-service elementary mathematics teachers was "inadequate studying." While pre-service elementary mathematics teachers were mentioning the reasons for having difficulty in the TCKT exam, they mostly put forward psychological factors, inconsistency between the TCKT exam and undergraduate courses, and factors such as the abstractness of the courses and exam duration, respectively, after the inadequate studying factor.Keywords
TCKT, pre-service teacher, failure, elementary mathematics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri