Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL STUDENTS OF LEADERSHIP STYLE )

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ

 
Yazar : Ahmet DÜZGÜNCE   & Engin GEZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2629-2638
DOI Number: :
Cite : Ahmet DÜZGÜNCE & Engin GEZER, (2021). BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN LİDERLİK TARZLARININ İNCELENMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2629-2638. Doi: 10.26449/sssj.3228.
    


Özet

Bu araştırmada amaç; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin liderlik tarzlarını incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan betimsel tarama metodu kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Çok Yönlü Liderlik Yönelimleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmaya örneklem olarak Kafkas Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler içerisinden seçkisiz ve kartopu örneklem seçme yöntemi kullanılarak 330 öğrenci dâhil olmuştur. Ölçekten gelen veriler üzerinde SPSS 20.0 bilgisayar paket programı kullanılarak yüzde aritmetik ortalama, ANOVA, Bağımsız Gruplar için t-testi vb istatistiksel analizleri yapılmıştır. Sonuçta; Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu öğrencilerinin “İnsan Kaynaklı Liderlik Tarzı”nı benimsediği, ölçeğe ortalamanın üstünde puan verdiği, cinsiyet değişkeni ile sadece insan kaynaklı liderlik tarzı arasında anlamlı bir farka rastlandığı, diğer liderlik tarzlarında anlamlı bir fark çıkmadığı, öğrencilerin okuduğu bölüm, branşı durumu ile liderlik tarzları arasında anlamlı bir farka rastlanmadığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi, Liderlik Tarzı, Ölçek.

Abstract

The purpose of this research is to examine the leadership styles of the students of the School of Physical Education and Sports. In order to analyze the leadership styles of the students of the School of Physical Education and Sports. The "Versatile Leadership Orientations Scale" was used as the data collection tool. 330 students were included in the study using the random sampling method and snowball sampling method among the students studying at Kafkas University School of Physical Education. Statistical analysis of percentage arithmetic mean, ANOVA, t-test for Independent Groups etc. were performed on the data from the scale using the SPSS 20.0 computer package program. Eventually, the students of the School of Physical Education and Sports adopted the "Human Based Leadership Style", scores above average on the scale, there is a significant difference between the gender variable and only human-induced leadership style, there is no significant difference in other leadership styles, it was observed that there was no significant difference between students' department, branch and leadership styles.Keywords
Physical Education, Leadership Style, Scale.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri