Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


POPÜLER KURGU İLE GERÇEK YAŞAMIN KESİŞTİĞİ NOKTADAN SİBERPUNK EVRENİNE DAİR BİR İNCELEME
(AN INVESTİGATİON ON THE CYBERPUNK UNİVERSE FROM WHERE POPULAR FİCTİON AND REAL LİFE MEET )

POPÜLER KURGU İLE GERÇEK YAŞAMIN KESİŞTİĞİ NOKTADAN SİBERPUNK EVRENİNE DAİR BİR İNCELEME

 
Yazar : Orhan MERT   & Canan ATALAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2609-2616
DOI Number: :
Cite : Orhan MERT & Canan ATALAY, (2021). POPÜLER KURGU İLE GERÇEK YAŞAMIN KESİŞTİĞİ NOKTADAN SİBERPUNK EVRENİNE DAİR BİR İNCELEME. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2609-2616. Doi: 10.26449/sssj.3218.
    


Özet

ÖZET Başlangıç olarak insanın makineleşme süreci, sanayileşmenin ilerlemesiyle toplum hayatını ve insan yaşamını etkileyen önemli bir sosyolojik etken olmuştur. Bu noktadan hareketle makinenin iş hayatını ele geçirmesi ve kas gücünün yerini alması toplumsal yaşamı büyük ölçüde etkisi altına almıştır. Buradan yola çıkarak insan/makine birlikteliğinin üzerinden “sibernetik” kavramı açıklanarak bu kavram üzerinde görüşlerini belirten bilim insanları ve düşünürler referans alınmıştır. İlerleyen teknolojinin makineleri daha akıllı bir noktaya getirmesi ile ivmelenen insan ve makine arasındaki sınırların yok olması durumu, bir bilimkurgu alttürü olan “Siberpunk” ın doğmasına önayak olmuştur. Sibernetik kavramı hem etimolojik hem de içerik bakımından irdelenerek bu tür evrenlerde bulunan ortak göstergeler açıklanmıştır. Siberpunk evreninin merkez fenomenlerinden biri olan “siborg” varlıklar ve bu varlıkların zihin-ruh-beden zemininde içinde bulundukları problematik durum, varlık felsefesi üzerinden incelenmiştir. Siberpunk kurgu ve günümüz evreni üzerinden karşılaştırmalı bir değerlendirme yapılmıştır.Anahtar Kelimeler
Makineleşme, Sanayileşme, Sibernetik, Siborg, Siberpunk

Abstract

To begin with, the mechanization process of human has been an important sociological factor affecting social and human life with the progress of industrialization. From this point on, the machine taking over business life and replacing muscle power has embraced social life to a great extent. Based on this, the concept of "cybernetics" was explained over the human / machine combination, and scientists and thinkers who expressed their opinions on this concept were taken as a reference. The fact that the boundaries between the accelerated human and the machine disappeared with the advancing technology bringing the machines to a more intelligent point, led to the birth of "Cyberpunk", a science fiction subspecies. By examining the concept of cybernetics in terms of both etymology and content, common signs found in such universes are explained. The "cyborg" beings, one of the central phenomena of the cyberpunk universe, and the problematic situation these beings are in on the mind-soul-body ground have been examined through the philosophy of existence. A comparative evaluation was made on Cyberpunk fiction and today's universe.Keywords
Mechanization, İndustrialisation, Cybernetic, Cyborg, Cyberpunk

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri