Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


NEDEN YILLARCA İKİNCİ DİLİ İYİ ÖĞRENEMİYORUZ? İKİNCİ DİL ÖĞRENME GELENEKSEL YAKLAŞIMIN DÜŞÜNCE ÜRETİM MODELLERİ, CAN SIKINTISI VE SON ARAŞTIRMA BULGULARI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRMESİ
(WHY CANNOT WE LEARN A SECOND LANGUAGE WELL FOR YEARS? EVALUATION OF THE TRADITIONAL APPROACH TO SECOND LANGUAGE LEARNING IN THE FRAMEWORK OF IDEA GENERATION MODELS, BOREDOM AND RECENT RESEARCH FINDINGS )

NEDEN YILLARCA İKİNCİ DİLİ İYİ ÖĞRENEMİYORUZ? İKİNCİ DİL ÖĞRENME GELENEKSEL YAKLAŞIMIN DÜŞÜNCE ÜRETİM MODELLERİ, CAN SIKINTISI VE SON ARAŞTIRMA BULGULARI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRMESİ

 
Yazar : Hamit COŞKUN  ; Hamit COŞKUN; Yunus UĞUR & Abdullah DURAKOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 84
Sayfa : 2530-2539
DOI Number: :
Cite : Hamit COŞKUN ; Hamit COŞKUN; Yunus UĞUR & Abdullah DURAKOĞLU, (2021). NEDEN YILLARCA İKİNCİ DİLİ İYİ ÖĞRENEMİYORUZ? İKİNCİ DİL ÖĞRENME GELENEKSEL YAKLAŞIMIN DÜŞÜNCE ÜRETİM MODELLERİ, CAN SIKINTISI VE SON ARAŞTIRMA BULGULARI ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRMESİ. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 84, p. 2530-2539. Doi: 10.26449/sssj.3215.
    


Özet

İkinci dil öğrenme ve öğretme faaliyeti günümüzde önemli sorunlar arasındadır. İkinci dil öğrenmede yazma, dilbilgisi ve okuma ağırlıklı olan geleneksel yaklaşım hâlâ yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte bu geleneksel yaklaşımın etkililiğini değerlendiren sistematik bir değerlendirme literatürde henüz ortaya konmamıştır. Bu makalede ikinci dil ediniminde geleneksel yaklaşım eleştirel olarak incelenmiştir. Dil öğrenme, yeni öğrenilen kavramların bellek sisteminde etkin kullanımını gerektirmektedir. Bu makalede dil öğrenmede geleneksel yaklaşımın değerlendirilmesi, beyin fırtınasında düşünce üretim süreciyle ilgili olarak geliştirilen Bilişsel Uyarılma ve Semantik Bellekte Düşünce Arama modellerine göre yapılmıştır. Ayrıca can sıkıntısı bu süreçte incelenmesi gereken modellerden biridir. Bu yaklaşımların zayıf ve güçlü yönleri bu modellerde ve son yıllarda yapılan araştırmalarla ortaya konmaktadır. Bu inceleme sonunda dilbilgisi ağırlıklı dil öğrenmenin düşük uyarılma, uzun bellekte etkisi zayıf bir etki ve can sıkıntısı yaratma potansiyeli yüksek olan bir teknik olduğu ortaya çıkmıştır. Öte yandan, bebeklerde dil öğrenmeyi izleyen doğal yöntemin yüksek uyarılma, uzun bellekte etkisi güçlü bir etki ve düşük düzeyde can sıkıntısı yaratma potansiyeli olduğu saptanmıştır. Bu bulguların eğitimde doğurguları tartışılmaktadır.Anahtar Kelimeler
İkinci dil, geleneksel yaklaşım, bilişsel uyarılma, can sıkıntısı, dilbilgisi, doğal yöntem

Abstract

Learning a second language is among the important issues today. The traditional approach of learning a second language, which is heavily based on writing, grammar, and reading, is still widely used. However, a systematic review evaluating the effectiveness of this traditional approach has not yet been revealed in the literature. This article critically examines the traditional approach to second language acquisition. Language learning requires the effective use of newly learned concepts in the memory system. In this article, the evaluation of the traditional approach in language learning was made according to the Cognitive Arousal and Idea Search in Semantic Memory models developed concerning the idea generation process in brainstorming. Besides, boredom is one of the models that should be examined in this process. The weaknesses and strengths of these approaches are revealed in these models and recent years. At the end of this examination, we determined that grammar-based language learning is a technique with low arousal, a weak effect on long memory, and a high potential to cause boredom. On the other hand, the natural method following language learning in babies has high arousal, a strong effect on long memory, and a low level of boredom potential. Implications of this finding were discussed in education.Keywords
Second language, traditional approach, cognitive stimulation, boredom, grammar, natural method

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri