Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


THE IMPACT OF THE FIRST WORLD WAR ON WILFRED OWEN’S POETRY
(BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞININ WİLFRED OWEN ŞİİRLERİNE ETKİSİ )

Yazar : Fikret GÜVEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 136-140
656    422


Özet

Birinci Dünya Savaşı tüm savaşları sona erdirecek bir savaş olarak idealleştirildi, ancak "Büyük Savaş" ın bizzat kendisine dönüştü. Diğer taraftan radikal, ideolojik ve politik gelişimler açısından Avrupa'da büyük bir heyecan yarattı. Edebiyat toplumu yansıttığından, Georgian ve Modernist söylemlerde açısından bu değişiklik de şiir yoluyla yeniden oluşturuldu. Savaş yanlısı Georgian şiiri savaşa karşı şövalyelik, kahramanlık ve romantik söylem fikrini ciddiyetle redderken, Modernist savaş karşıtı şiir ise, savaş yanlısı sahte kahramanlık düşüncelerine muhalif ve sosyal açıdan sorumlu bir görevi benimsedi. Savaş karşıtı şiirde, ülkesine düşen görev, kahramanca fedakârlık, şövalyelik, şan, şeref, adalet, Hıristiyan değerleri ve duygusallık gibi Georgian duygusal fikirler sorgulanıyordu. Georgian şairleri özellikle rüya dünyalarını kendilerine ait olmaktan ötürü severken, doğaya romantik bir dönüş için özlem duyuyorlardı. Georgian şairi Brooke şiirindeki çarpıcı doğasını ve vatanseverliğini yansıtmaktadır. Savaşı, vatanseverliğini göstermek için bir fırsat olarak görmektedir. Ancak, hendek şairlerinin modernist havası, savaş yanlısı propagandanın hayal kırıklığına karşı yeni bir şiir akımı geliştirdiler. Bu karşı-şiir, savaşı tartışan ve temsili yoluyla bir savaş karşıtı anlayış inşa etmeyi taahhüt etti. Owen'ın savaşın sert gerçekleri hakkında katı gerçeği ifade etme aracı olarak ilerici protesto şiiri, kendisini Modernist bir söylemde olarak ortaya koyar. Bu yazının amacı, Owen'ın unutulmaz ve yenilikçi şiirine bir yaklaşım getirmektir; bu şiir, Georgian şairlerinin duygusallık ideallerine karşı bir saldırı olarak yorumlanabilir. Şiiri, savaşın onlara getirdiği utanç ve suçluluk duygularını görmeye ve hissettirmeye davet etmektedir.Anahtar Kelimeler
Birinci Dünya Savaşı, Wilfred Owen, Georgian Şiiri, Modernist Şiir…

Abstract

The First World War was idealized as a war to end all, however, it became the “Great War” itself, and created a great stir in Europe in terms of radical, ideological and political changes. Since literature reflects society, a change in Georgian and Modernist discourses was also reconstructed by means of poetry. While the pro-war Georgian poetry disseminated the ideas of knightly, heroic and a romantic discourse of the war with its strident rejection, the Modernist anti – war poetry adopted an oppositional and socially responsible mission to deconstruct the false heroic ideas of the pro-war poetry. The Georgian sentimental ideas such as duty to one’ s country, heroic self- sacrifice, knightly glory, honor, justice, Christian values and sentimentality were under question in the anti – war poetry. Georgian poets especially fond of conjuring dream- worlds of their own and longed for a romantic return to the nature. Georgian poet Brooke shows his dashing nature and patriotism in his poetry. He represents war as an opportunity to show his patriotism. Modernist mood of trench poets, however, created a new kind of poetry of protest against disillusion of pro-war propaganda. This counter – poetry committed itself to the construction of an anti-war sentiment through its controversial representation of the war. As such Owen’ s poetry of progressive protest as a means of expressing the solid truth about the harsh realities of war manifests itself in a Modernist discourse. The purpose of this paper is to bring an approach to Owen’s haunting and innovative poetry, which can be interpreted as an attack against Georgian ideals of sentimentality. His poetry invites all to see and feel the shame and guilt war has brought upon them.Keywords
WWI, Wilfred Owen, Georgian Poetry, Modernism, Poetry

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri