Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İNSANİ KRİZ VE SAVAŞ ZAMANLARINDA FOTOĞRAF
(PHOTOGRAPHY AT TIMES OF HUMANITARIAN CRISES AND WARS )

Yazar : İsmail Erim GÜLAÇTI    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 13
Sayfa : 92-100
737    494


Özet

Bulunuşundan itibaren geçen iki asra yakın süre içinde fotoğraf zaferler ve sevgi dolu anlar gibi iyi ve güzel anlar kadar kıtlık ve insan hakları ihlalleri gibi kötü ve çirkin anlarında da belgesi olmuştur. Bu haliyle fotoğraf toplumsal belleğin olduğu kadar bireysel belleğin de olayları hatırlama biçiminin ve kamuoyunun şekillenmesinin önemli bir parçası olmuştur. Kelimelerin yetersiz kaldığı ya da kelimelerden özellikle kaçınıldığı insani kriz ve savaş hali gibi durumlarda fotoğraf acı ve ıstırap gibi hissedilemeyen ve soyut kavramları somutlaştırarak bu durumları yaşayan insanların yaşadıklarını aktarırken resmi politikaları da etkileme gücüne sahiptir. İnsani kriz ve savaş gibi durumlarda aynı zaman da insani değerleri de sorgulatan fotoğraf ne var ki bu durumlarda bazen basında öne çıkma olanağı bulurken bazen de hiç görülme şansı bulamamaktadır. Genel çerçevede fotoğrafın insani kriz ve savaş gibi durumlarda oynadığı role odaklanan bu çalışma daha özelde yakın tarihten önemli simgesel fotoğraflar üzerinden bazı fotoğrafları öne çıkaran ve tanınmasını sağlayan nitelikleri tartışmaktadır.Anahtar Kelimeler
Fotoğraf, İnsani Kriz, Savaş, Göstergebilim, Propaganda

Abstract

Photographs became the documents of good and beautiful moments like victory and affection as well as bad and ugly ones like famines and human rights abuses. As such, photographs are vital components of not only social but also individual memory in remembering the events and shaping the public opinion. In situations like humanitarian crises and wars, where words do not suffice or are especially avoided, photographs have the power to influence official policies while displaying what people in such situations go through by making intangible concepts like pain and suffering tangible. Having people question their values in humanitarian crises and wars, photographs, unfortunately, do not always have the chance to make it to the headlines as some photographs are never seen at all. This study, which more generally focuses on the role that photography plays in humanitarian crises and wars, specifically discusses the characteristics that make some photographs grab the headlines by examining several iconic photographs from the recent past.Keywords
Photography, Humanitarian Crises, War, Semiotics, Propaganda

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri