Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


HEDONİK VE FAYDACI ALIŞVERİŞ DEĞERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON HEDONIC AND UTILITARIAN SHOPPING VALUE )

Yazar : Cemile AKCA  & Aypar Topkara USLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 2320-2326
564    406


Özet

Hedonik ve Faydacı Alışveriş Değeri Üzerine Bir Araştırma başlıklı bu çalışma bir alışveriş merkezi kişiliği ve atmosferinin hedonik ve faydacı alışveriş değerine etkisini, bununla birlikte hedonik ve faydacı alışveriş değerinin müşteri memnuniyetine etkisi araştırmak için oluşturulmuştur. Araştırmada alışveriş merkezi kişiliği, alışveriş merkezi atmosferi, hedonik ve faydacı alışveriş değeri ve müşteri memnuniyeti olmak üzere beş ana ölçek kullanılmıştır. Anketler araştırmanın uygulandığı alışveriş merkezinde ve online olarak yapılmıştır. Anket sonucunda elde edilen bulgular IBM SPSS 23.0 programında yapılan analizlere göre yorumlanmıştır. Anket sonuçlarına göre; Zorlu Center Alışveriş Merkezinin; sağlam, coşkun ve özgün kişiliğe sahip olması hedonik ve faydacı alışveriş değerini etkilemekte, Zorlu Center Alışveriş Merkezinin; atmosferik öğelerinden olan satın alma, yerleşim, iç değişken ve insana ilişkin değişkenler alışverişten elde edilen hedonik ve faydacı alışveriş değerini etkilemektedir. Son olarak Zorlu Center Alışveriş Merkezinden elde edilen hedonik ve faydacı alışveriş değeri müşteri memnuniyetini etkilemektedir.Anahtar Kelimeler
Hedonik Alışveriş değeri, Faydacı Alışveriş Değeri

Abstract

This study, titled Research on Hedonicand Utilitarian Shopping Value, was designed to investigate the effect of a shopping center personality and atmosphere on the hedonic and utilitarian shopping value, as well as the effect of hedonic and utilitarian shopping value on customer satisfaction. Five main scales were used in the research; shopping center personality, shopping center atmosphere, hedonic and utilitarian shopping value and customer satisfaction. Surveys were conducted online at the shopping center where the survey was conducted. The findings of the questionnaire were interpreted according to the analyzes made in the IBM SPSS 23.0 program. According to the survey results; Zorlu Center Shopping Center; having a strong, enthusiastic and original personality influences the hedonic and utilitarian shopping value of Zorlu Center Shopping Center; variables of purchase, settlement, internalvariable, andhuman, which are atmospheric items, affect the value of hedonic and utilitarian shopping obtained from shopping. Finally, the value of hedonic and utilitarian shopping obtained from Zorlu Center Shopping Center is affecting to customersatisfaction.Keywords
Hedonic Shopping Value, Utilitarian Shopping Value

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri