Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 PANDEMİSİ’NİN TÜKETİCİLERİN GİYİM ALIŞVERİŞLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF COVID-19 PANDEMIC ON CONSUMERS' CLOTHING SHOPPING HABITS )

Yazar : Fatma GÜRSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 723-730
    


Özet

Bu araştırmada, 2020 Mart ayında Covid-19 (Koronovirüs) Pandemisinin ülkemizde başlamasıyla tüketicilerin giysi satın alma alışkanlıklarında gözlenen değişimlerin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, tüketicilerin pandemi öncesindeki giyim alışveriş alışkanlıkları ile pandemi sürecindeki alışveriş tercihleri karşılaştırılmış, birlikte değerlendirilmiş ve Covid-19 Pandemisi’nin tüketicilerin giyim alışverişleri üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelinin kullanıldığı araştırmada, verilerin toplanması için araştırmacı tarafından anket formu geliştirilmiştir. Araştırma, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, ikamet yeri ve meslek gibi farklı demografik özelliklere sahip 355 kişinin katılımıyla yürütülmüştür. Veriler, Ağustos - Eylül 2020 tarihleri arasında e-posta ve sosyal medya aracılığıyla çevrimiçi anket uygulanması sonucu elde edilmiştir. İstatistik programında verilerin çözümlenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması ile araştırma sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırma bulgularından yola çıkarak; Covid 19 (Koronavirüs) Pandemisinin tüketicilerin giyim alışverişleri üzerinde büyük oranda olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Semt ve sosyete pazarı gibi yerlerde koşulları sağlamak biraz daha güç olabilir; ancak, AVM ve mağazalardaki önlemler iyileştirilerek tüketiciler açısından daha güvenilir alışveriş ortamları oluşturulursa giyim alışverişleri arttırılabilir.Anahtar Kelimeler
Covid-19 Pandemisi, Giyim, Tüketici, Alışveriş

Abstract

In this research, it was aimed to reveal the changes observed in consumers' cloth purchasing habits with the spread of Covid-19 (Coronavirus) Pandemic to our country in March 2020. In line with this purpose, consumers 'clothing shopping habits before the pandemic and their shopping preferences during the pandemic were compared, evaluated together, and the effects of the Covid-19 Pandemic on consumers' clothing shopping were tried to be determined. In the research in which the scanning model was used, a questionnaire form was developed by the researcher to collect data. The research was conducted with the participation of 355 people with different demographic characteristics such as gender, age, education level, place of residence and profession. The data was obtained through an online survey shared via e-mail and social media between the dates of August - September 2020. The results of the research were reached by analyzing, evaluating and interpreting the data in the statistics program. Based on the research findings; it has been concluded that the Covid 19 (Coronavirus) Pandemic has a major negative impact on consumers' clothing purchases. It may be more difficult to provide conditions in places such as the neighborhood and high society markets; However, clothing shopping can be increased if more reliable shopping environments are created by improving the measures in shopping malls and stores.Keywords
Covid-19 Pandemic, Clothing, Consumer, Shopping

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri