Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANESTHESIA: A DYING CIVILIZATION OR WHAT NOW?
(ANESTHESİA: CAN ÇEKİŞEN BİR MEDENİYET VEYA ŞİMDİ NE OLACAK? )

ANESTHESIA: A DYING CIVILIZATION OR WHAT NOW?

 
Yazar : Abdulkadir HAMARAT    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 2338-2346
DOI Number: :
Cite : Abdulkadir HAMARAT , (2017). ANESTHESIA: A DYING CIVILIZATION OR WHAT NOW?. SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), 12, p. 2338-2346. Doi: 10.26449/sssj.305.
931    674


Özet

Anesthesia takes a critical look at human condition in the early twenty-first century and tells the story of characters who anesthetize themselves to escape pain and suffering in a world thas lost its soul. Such issues as alienation, obsession with material prosperity and success, attitudes towards sex, life, death, and human quest to find meaning and purpose in life are addressed in the personal lives of characters from all walks of life living in the microcosm of the city of New York. The Enlightenment project that promised a better future for human societies by decentering God and replacing the religious outlook with reason and scientific method has resulted in a crisis of faith. The political and scientific bodies of knowledge or secular systems that replaced the traditional and religious worldview failed to fulfill infinitely complex web of Man’s spiritual needs. The film implies a return to religious and traditional worldview as the solution to humanity’s current crisis.Anahtar Kelimeler
Human Condition, Alienation, the Enlightenment, Meaning and Purpose, Religious Worldview

Abstract

Anesthesia filmi, yirmibirinci yüzyılın başlarında insanlık durumuna eleştirel bir bakışla yaklaşmakta ve ruhunu kaybetmiş bir dünyada acı çekmemek için alkol, uyuşturucu ve amacından sapmış bir cinsellikle kendini uyuşturan karakterlerin öyküsünü anlatmaktadır. Yabancılaşma, maddi refah ve başarıya verilen aşırı önem, cinsellik, yaşam, ölüm ve hayatın anlamı ve amacı gibi meseleler New York mikrokozmosunda yaşayan toplumun her kesiminden karakterlerin kişisel hayatları temelinde ele alınmaktadır. Tanrı’yı merkezden indirip, dini bakış açısı yerine akıl ve bilimsel metodu koyarak insan toplumlara daha iyi bir gelecek vaad eden Aydınlanma projesi bir inanç krizini netice vermiştir. Geleneksel ve dini dünya görüşünün yerini alan politik ve bilimsel bilgi kaynakları insana ait sonsuz derecede karmaşık ruhi ihtiyaçları tatmin etmekte başarısız olmuştur. Film, insanlığın hali hazırdaki krizine çözüm olarak dini ve geleneksel dünya görüşüne dönüşü ima etmektedir.Keywords
İnsanlık Durumu, Yabancılaşma, Aydınlanma Hareketi, Anlam ve Amaç, Dini Dünya Görüşü

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri