Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


IS UNEMPLOYMENT HYSTERESIS VALID IN BRICS-T COUNTRIES? EVIDENCE FROM PANEL FOURIER LM APPROACH
(IS UNEMPLOYMENT HYSTERESIS VALID IN BRICS-T COUNTRIES? EVIDENCE FROM PANEL FOURIER LM APPROACH )

Yazar : Sefa ÖZBEK   & Sefa ÖZBEK  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 542-549
    


Özet

Ülke ekonomilerinde meydana gelen şoklar ile iş piyasındaki dalgalanmalar işsizlik üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır. Yüksek işsizlik hem ekonomik hem de sosyal olarak olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. İşsizlik oranlarında yaşanan dalgalanmalar ve yüksek seyir, ülke ekonomilerinde çözülmesi gereken temel hedeflerdendir. Artan işsizliğin doğal seviyesine geri dönüp dönmeme konusunda iktisat literatüründe temel iki yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar; artan işsizliğin uzun dönemde tekrar doğal seviyesine döneceğini ileri süren doğal işsizlik oranı yaklaşımı ile geri dönüşün mümkün olmadığını savunan işsizlik histerisi yaklaşımlarıdır. Bu çalışmada, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ve Türkiye’den oluşan BRICS-T ülke grubunda doğal işsizlik oranının mı yoksa işsizlik histerisi yaklaşımının mı geçerli olduğu incelenmiştir. Ampirik olarak, Nazlıoğlu ve Karul (2017) tarafından önerilen, ikinci nesil panel birim kök testlerinden Panel Fourier LM birim kök testi uygulanmıştır. Bulgular, BRICS-T ülke grubunda, işsizlik histerisi yaklaşımının geçerliliği olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
Doğal işsizlik, İşsizlik histerisi, Panel veri analizi

Abstract

Shocks in national economies and fluctuations in the labor market have negative effects on unemployment. High unemployment has negative consequences both economically and socially. Fluctuations in unemployment rates and being in rise are among the main targets that should be solved in the economies of the country. There are two basic approaches in the economics literature regarding whether to return to the natural level of increasing unemployment. These are natural unemployment rate approach that asserts that increasing unemployment will return to its natural level in the long run and unemployment hysteresis approaches that argue that it is not possible to return. In this study, it was examined whether the natural unemployment rate or unemployment hysteresis approach is valid in BRICS-T country group consisting of Brazil, Russia, India, China, South Africa and Turkey. Empirically, Panel Fourier LM unit root test, one of the second-generation panel unit root tests proposed by Nazlıoğlu and Karul (2017), was applied. The findings show that the unemployment hysteresis approach is valid in the BRICS-T country group.Keywords
Natural Unemployment, Unemployment Hysteresis, Panel Data Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri