Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kamu Kurumlarında Cam Tavan Sendromu Ve Kişisel Atalet Zindanı Arasındaki İlişki
(The Relationship Between Glass Ceiling Syndrome And Personel Inertia Dungeon: An Emprical Study )

Yazar : Mehmet Burhanettin COŞKUN  & Arş.Gör. Buket SEZER  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 1
Sayfa : 21-28
2285    1349


Özet

Bu çalışmanın ana amacı, cam tavan sendromu ve kişisel atalet zindanı arasındaki ilişkiyi ortaya çıkartmaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anketler Kahramanmaraş Oniki Şubat Belediye’sinde çalışan personele elden dağıtılmış olup, toplamda 168 anket verisine ulaşılmıştır. Toplanan anket verileri SPSS 21.0 programında değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde frekans analizi, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, çalışanların cam tavan sendromu ve kişisel atalet zindanı algıları arasında pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca regresyon analizi sonucunda cam tavan sendromunun, kişisel atalet zindanı üzerinde %3,4 etkisinin olduğu görülmektedirAnahtar Kelimeler
Cam Tavan Sendromu, Kişisel Atalet Zindanı

Abstract

The main purpose of this study is to reveal the relationship between glass ceiling syndrome and personal inertia dungeon. The questionnaire was used as a data collection method. The survey was distributed staff who work in Oniki Şubat Municipality in Kahramanmaraş by hand, totaly 168 questionnaires were reached. Findings were evaluated in SPSS 21 programme. Frequency, correlation and regression analysis were used to analyze the data. As a result of correlation analysis revealed positive and meaningful relationship between glass ceiling syndrome and personal inertia dungeon. In addition, regression analysis shows that glass ceiling syndrome has a 3.4% effect on the personal inertia dungeonKeywords
Glass Ceiling Syndrome, Personel Inertia Dungeon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri