Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE EKONOMİSİNİN AR-GE GÖSTERGELERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF TURKISH ECONOMY IN TERMS OF R&D INDICATORS )

Yazar : Emek Aslı CİNEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 564-576
    


Özet

Küreselleşmeye bağlı biçimde oluşan yeni ekonomik düzen çerçevesinde bir ülke ekonomisinde gerçekleştirilen AR-GE faaliyetlerinin artmasına bağlı olarak katma değeri yüksek olan ürünlerin üretimi de artış göstermektedir. Dolayısıyla, AR-GE’ye yönelik harcamalar milli gelirin de hızla yükselmesine yol açmaktadır. Günümüzde teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin en yüksek büyüme hızını yakaladığı görülmektedir. Yeniliğin temelini AR-GE faaliyetleri oluşturmakta, teknolojik becerileri geliştirmekte ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişine sebep olmaktadır. Teknolojik yenilikler aynı zamanda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak ülke ekonomisi de büyümekte, yaşam kalitesi hızla yükselmektedir. Uluslararası rekabet ve sürdürülebilir karlılık AR-GE harcamalarının önemini her geçen gün daha da fazla artırmaktadır. Çalışmanın amacını Türkiye ekonomisinin AR-GE göstergeleri bakımından değerlendirilmesi oluşturmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak TÜİK’in resmi internet sitesinde bulunan AR-GE faaliyetleri araştırmasına ait verilerden yararlanılmış daha sonra bu verilerden yola çıkarak Türkiye ekonomisinde AR-GE harcamalarının yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye ekonomisinde AR-GE için ayrılan bütçe payının düşük ve AR-GE göstergelerinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
AR-GE, Türkiye Ekonomisi, Teknoloji.

Abstract

Within the framework of the new economic order that has emerged due to globalization, the production of products with high added value is increasing due to the increase in R&D activities carried out in a country's economy. Therefore, spending on R&D causes a rapid increase in national income. Today, countries that use technology in the best way are seen to have the highest growth rate. R&D activities form the basis of innovation, develop technological skills, and cause foreign direct investments to enter the country. Technological innovations also ensure that resources are used effectively and efficiently. Depending on the advancement of technology, the country's economy is also growing and the quality of life is increasing rapidly. International competition and sustainable profitability are increasing the importance of R&D expenditures every day. The aim of this study consists of assessing Turkey's economy in terms of R & D indicators. For this purpose, data belonging to the research and development activities on the official website of TUIK was used primarily. then the R & D expenditures in Turkey's economy has been studied to determine whether it is adequate. In the results of working the budget allocated share of R & D in Turkey's economy has been determined to be low and R&D indicators were found to be insufficient.Keywords
R & D, Turkısh Economy, Technology.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri