Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖNE ÇIKAN HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK KARLILIK ANALİZİ
(COMPARATİVELY PROFİTABİLİTY ANALYSİS OF PROMİNET AİRLİNE )

Yazar : Süleyman ERASLAN  ; Süleyman ERASLAN & Gülbahar ELİBOL  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 661-669
    


Özet

ÖZ Bu çalışmada Türkiye’deki havayolu taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Türk Hava Yolları şirketi ile Amerika, Almanya, Kanada, Tayvan, Çin ve İngiltere’nin öne çıkan hava yolu şirketlerinin karlılık analizi ve kaldıraç oranları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de ve Dünya’da öne çıkan bu havayolu şirketlerinin 2015-2019 yılları arasındaki varlıkların karlılığı, satışların karlılığı, öz kaynak karlılığı, faaliyet karlılığı ve kaldıraç oranları incelenmiştir. Türkiye havayolu taşımacılığında 2016 yılında darbe teşebbüsü dolayısıyla iptal edilen rezervasyonlar, uçuş iptalleri ve yaşanan istikrarsızlık nedeniyle ciddi bir olumsuzluk yaşamış ancak sonraki yıllarda kendini toparlayarak iyi bir ilerleme göstermiş ve küresel pazarda iyi bir konuma sahip olmuştur. Türkiye’deki havayolu taşımacılık şirketleri küresel piyasada iyi rekabet edebilecek düzeye gelmiş ve istikrarlı bir ilerleme sağlamıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar kelimeler: Kaldıraç oranı, karlılık analizi, hava taşımacılığı

Abstract

ABSTRACT In this study, Turkish Airlines Company that is in business in the airline transport sector and profitability analysis of pramminent companies in Amerca, Germany, Canada, Thailand, China and England’s leverage ratio are examined comparativety. Accordance with this purpose, assef protability assef of retails,, return on equity operating profitability and leverage ratios of Turkish airlines companies that are in business in Turksh and the World between 2015-2019 are examined. İn Turkish airlines transport, because of conceled rever ations with the casp at tempt in 2016, flight concellations and instability have had a trouble seriously but in the next years it has showed a good progress by coming trough and has a good place in global market. Turkish airlines companies in Turkish reach to a conditon of competing in the global market and has showed a progress stably.Keywords
Keywords: Leverge ratio, profitability analysis, airline transport

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri