Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR ve DENETİM: DEĞİŞİM SÜRECİNE MESLEK MENSUPLARININ BAKIŞ AÇILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(REGULATORY INSTITUTIONS AND AUDITING in THE ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM: a PRACTICE ON THE OVERVIEW of THE PROFESSIONAL MEMBERS of THE CHANGE PROCESS )

Yazar : Namık Kemal ERDEMİR   & Bengül DEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 670-687
    


Özet

Küreselleşen yeni Dünya düzeninde her şey ile birlikte muhasebe alanında da birçok yenilik ve değişiklikler meydana gelmektedir. İşletmeler de bu süreçte rekabet üstünlüklerini kaybetmemek için meydana gelen bu değişimlere ayak uydurmak zorundadırlar. Aksi takdirde sürdürülebilirliğin temel esas kabul edildiği işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri olanaksız hala gelebilir. Böylesi bir durum da her türlü değişime uyum sağlamanın muhasebe alanına ne ölçüde katkı sağladığını da sorgulamak gereklidir. Bu çalışmada; muhasebede, muhasebe bilgi sisteminde ve TTK, TFRS ve UFRS'de meydana gelen değişikliklerin muhasebe mesleğini ne ölçüde etkilediğine dair Karaman ili meslek mensuplarına bir anket çalışması yapılarak muhasebe mesleğinin sorunları ve Türkiye de muhasebe mesleğinin hak ettiği saygınlığı kazanması için neler yapılması gerektiğine dair önerilere yer verilmiştir. Anket sonucunda Muhasebe meslek mensuplarının muhasebe ve muhasebe mesleğine, muhasebe bilgi sistemine, TTK, TFRS ve UFRS’ ye yönelik görüşleri ile cinsiyetleri, yaşları öğrenim durumları, meslek unvanları ve mesleki tecrübe açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemi(MBS), TTK, TFRS ve UFRS, Denetim

Abstract

There are many innovations and changes in the accounting field like the ones that happen in the globalizing new world order. During this time businesses have to adapt themselves to these changes in order not to lose their competitive advantages. Otherwise, these businesses where sustainability is accepted as the basic principle will not be able to continue their operations. In such case, it is essential to question what extent adaptation to all kinds of changes contributes to the field of accounting. This study examines to what extent changes in accounting, accounting information system and TCC, TFRS and UFRS affect the accounting profession and makes suggestions on what needs to be done to gain the respect the accounting profession deserves and the problems that it faces. The data were gathered from Karaman province professionals through a questionnaire. The results show that there is no significant difference in terms of gender, age, educational status, professional titles, and professional experience with the opinions of accounting professionals about the accounting and accounting profession, accounting information system, TCC, TFRS, and IFRSKeywords
Accounting, Accounting Information Systems, TTK, TFRS and UFRS, Audit

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri