Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GRAFİK TASARIMDA HİBRİT DÜŞÜNCE
(HYBRID THINKING IN GRAPHIC DESIGN )

Yazar : Refik Yalur    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 695-703
    


Özet

İnsanlık her zaman geçmişin deneyimlerine, birikimlerine kendi yeniliklerini de ekleyerek bugüne ulaşmıştır. Bugünün birikimleri de gelecek nesillere aktarılarak o zamanın yenilikleriyle birleşerek nesilden nesile devam edecektir. Bu birliktelik aslında melez ya da hibrit düşüncesinin tarih boyunca uygulandığını açıkça göstermektedir. Değişimler, yenilikler ve çeşitlilikler bu düşüncenin dünya döndükçe ve hatta evren var oldukça olacağını kanıtlar niteliktedir. Hibrit ya da melez, iki farklı ırk, çeşit, tür veya cins’in birleşmesiyle oluşmaktadır. Grafik tasarım, hedef kitleyi etkisi altına almada ve görsel iletişim vasıtasıyla istediği unsura yönlendirmede çok etkili bir güçtür. Pek çok ürün veya nesnede olduğu gibi bir takım yeniliklerden etkilenerek ya da birleşerek grafik tasarımda hibrit düşünce ile sıkça karşılaşılmaktadır. Basit bir düşünceyle tasarlanan bir logonun sadece kağıt veya dijital ekran üzerine değil de bina, tabela, araba, cam gibi benzeri her yere uygulanabilmesi hibrit düşüncenin göstergesi olarak kabul edilebilir. Ayrıca bir grafik tasarım ürünü için yaratıcılık yeterlidir denilemez. Bir tasarımın uygulandığı ürün için yenilebilir, yenilenebilir veya sürdürülebilir olma nitelikleri de özellikle ekolojik açıdan oldukça etkili ve mühim bir konu haline gelmiştir. Yaratıcılıkla birlikte, bir tasarım ürününün hem kültürel olarak anlamlı hem de teknik olarak uygulanabilir ve aynı zamanda sürdürülebilir gibi özellikleri hibrit düşüncenin güçlü göstergeleridir. Bu araştırmada nitel yöntemle ilgili kaynaklar incelenmiş ve hibrit düşünce biçiminin grafik tasarımdaki etkisini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Hibrit düşünceyle ortaya çıkan örnek tasarımlar ve yaratıcı fikirlere yer verilmiştir. Sonuç olarak; hibrit düşüncenin grafik tasarımda uzun zamandır kullanılan oldukça etkili bir yöntem olduğu kanısına varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Grafik Tasarım, Yaratıcılık, Hibrit Düşünce.

Abstract

Humanity has always reached today by adding its own innovations to the experiences and knowledge of the past. The savings of today will continue from generation to generation by being passed on to future generations, combining with the innovations of that time. This association clearly shows that the idea of hybrid or hybrid has been practiced throughout history. The changes, innovations, and variations prove that this idea will happen as the world rotates and even as the universe exists. Hybrid is formed by the combination of two different races, varieties, species or genera. Graphic design is a very effective force in influencing the target audience and directing it to the desired element through visual communication. As with many products or objects, hybrid thinking is frequently encountered in graphic design by being influenced or combined by a number of innovations. The fact that a logo designed with a simple in mind can be applied not only on paper or digital screen but also on everywhere such as building, signboard, car, glass can be considered as an indicator of hybrid thought. In addition, it cannot be said that creativity is sufficient for a graphic design product. For the product to which a design is applied, the qualities of being edible, renewable or sustainable have become a very effective and important issue, especially in terms of ecology. Along with creativity, the characteristics of a design product, such as culturally meaningful as well as technically viable and sustainable at the same time, are powerful indicators of hybrid thinking. In this research, the sources related to the qualitative method were examined and it was aimed to reveal the effect of hybrid thinking style on graphic design. Sample designs and creative ideas emerging with hybrid thinking are included. As a result; It has been concluded that hybrid thinking is a highly effective method used in graphic design for a long time.Keywords
Graphic Design, Creativity, Hybrid Thinking.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri