Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ON ADAM MARTINAKIS'S DIGITAL SCULPTURE SAMPLES
(ON ADAM MARTINAKIS'S DIGITAL SCULPTURE SAMPLES )

Yazar : Özgür BALLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 78
Sayfa : 747-754
    


Özet

Yunan asıllı olan Adam Martinakis 1972 yılında Polonya’nın Luban şehrinde dünyaya gelmiştir. Atina'da İç Mimarlık, Dekoratif Sanatlar ve Tasarım okuyan sanatçı, eğitimini tamamladıktan sonra Grafik Tasarım, Seramik ve 3 Boyutlu dijital heykel modelleme üzerine çalışmalar yapmış ve bu alanlar üzerine de aynı şehirde eğitmen olarak görevler almıştır. 2000 yılından bu yana, bilgisayar tarafından üretilen dijital sanat alanı üzerinden sanatsal (3 boyutlu dijital görüntü / işleme - animasyon, dijital heykel, dijital video, yeni medya) üretimleri ve deneyler yapmaktadır. Teknolojik imkânları özgün sanatsal üretiminde araçsal düzeyde kullanan sanatçı dijital sanat alanı içerisinde heykel forumunu tekrardan yorumlamaktadır. Çünkü dijitalleşen sanatın günümüzde kullanılan bilgisayar destekli teknolojileri pek çok sanat alanında üretim imkânı sunduğu gibi heykel disiplini özelinde de kullanılabilmektedir. Geleneksel heykel üretim metodu, şekillendirilebilir bir malzemeden bir hacim ve kütle yaratma sürecini tanımlarken, dijital heykel sanal nesneleri sanki kilmiş gibi manipüle etmek için teknolojik araçların kullanılmasını içermektedir. Resim, çizim, sinema ve fotoğrafçılık gibi diğer sanat disiplin ve metotları dijital teknolojiyi çok daha eski tarihlerde alanlarında kullanmasına karşın, dijital bir heykel üretmek için gerekli teknoloji çok daha karmaşık olduğundan dijital dünyada içerisinde kullanılan sanatsal bir pratik olarak diğer örneklerin aksine görece daha yenidir. Bu araştırma makalesi de, dijital heykel üretiminin önemli sanatçılarından biri olan Adam Martinakis’in hayatı ve sanatsal dijital heykel üretim örneklerine odaklanmaktadır. Ek olarak, ele alınan örnekler üzerinden dijitalleşen günümüz sanatının heykel disiplini özelindeki etkinliğinin araştırılması ve sunulması hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Dijital Sanat, Dijital Heykel, Heykel Sanatı, 3 Boyutlu Modelleme.

Abstract

Adam Martinakis, of Greek origin, was born in 1972 in Luban, Poland. Studying Interior Architecture, Decorative Arts and Design in Athens, the artist, after completing his education, worked on Graphic Design, Ceramic and 3D digital sculpture modeling and worked as an instructor in these areas in the same city. Since 2000, he has been producing artistic (3D digital image / processing - animation, digital sculpture, digital video, new media) and experiments over computer-generated digital art. Using technological possibilities in his original artistic production at an instrumental level, the artist reinterprets the sculpture forum within the field of digital art. Because the computer-aided technologies of digitalized art, which are used today, offer production opportunities in many art fields and can be used in the discipline of sculpture. While the traditional sculpture production method describes the process of creating a volume and mass from a formable material, digital sculpture involves the use of technological tools to manipulate virtual objects as if they were rendered. Although other art disciplines and methods such as painting, drawing, cinema and photography used digital technology in their fields in much earlier dates, the technology required to produce a digital sculpture is much more complex, as an artistic practice used in the digital world, unlike other examples. This research article focuses on the life and artistic examples of digital sculpture production of Adam Martinakis, one of the important artists of digital sculpture production. In addition, it is aimed to research and present the effectiveness of today's art, which is digitalized, in the discipline of sculpture, based on the examples discussed.Keywords
Digital Art, Digital Sculpture, Sculpture Art, 3D Modeling.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri