Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DUYGUSAL EMEK VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
(AN EMPIRICAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR AND LIFE SATISFACTION )

Yazar : Ayşe YAVUZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 75
Sayfa : 5562-5569
    


Özet

Hizmet sektöründe yaşanan büyük değişimler ile birlikte müşteri memnuniyetinin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle de hizmet sektörü çalışanlarına daha fazla sorumluluk yüklenmektedir. Hizmet sunumunda örgütler kendi belirledikleri kurallar dahilinde çalışanlarının müşteri beklentilerine uygun davranmalarını istemektedir. Bu noktada ortaya çıkan en önemli olgulardan biri duygusal emektir. Duygusal emek örgütler tarafından belirlenen duyguların çalışanlar tarafından sergilenmesi durumudur. Bireylerin gerek iş gerek günlük yaşantılarında başarılı ve mutlu olabilmeleri için sahip olmaları gereken temel ögelerden biri de yaşam doyumudur. Yaşam doyumu bireyin hayatının tümü ile ilgili bir kavram olup sadece tek bir alanda memnun olma durumu değil tüm hayattan memnun olmasıdır. Bu çalışmanın amacı duygusal emek ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Araştırma oldukça uzun ve yoğun çalışma şartlarına sahip hastane çalışanları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği kullanılmıştır. Veriler Ankara ilinde bulunan hastane çalışanlarından elde edilmiştir. Elde edilen verilerin SPSS programında analizi gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda duygusal emek ve yaşam doyumu arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin bulunduğu ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler
Duygusal emek, yaşam doyumu, hizmet sektörü

Abstract

With the major changes in the service sector, the importance of customer satisfaction is increasing. Therefore, more responsibility is placed on service sector employees. In service delivery, organizations want their employees to act in accordance with customer expectations within the rules they have set themselves. At this point, one of the most important phenomena that arises at this point is emotional labor. Emotional labor is the situation where emotions determined by organizations are exhibited by employees. One of the basic elements that individuals must have in order to be successful and happy in both their work and daily lives is life satisfaction. Life satisfaction is a concept related to the entire life of an individual and is not just satisfaction in one area, but satisfaction with the whole life. The aim of this study is to reveal the relationship between emotional labor and life satisfaction. The research was conducted on hospital employees who have very long and intensive working conditions. Questionnaire technique was used to collect data in the study. The data were gathered from hospital employees in Ankara province. The data obtained were analyzed with SPSS program. As a result of the analysis, it has been revealed that there is a positive and significant relationship between emotional labor and life satisfaction.Keywords
Emotional labor, life satisfaction, service sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri