Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIĞINMACI YÖNETİMİ AÇISINDAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN OLUŞTURDUĞU SOSYO-EKONOMİK ALGILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ON SOCIO-ECONOMIC PERCEPTIONS CAUSED OF SYRIAN REFUGEES: THE SAMPLE OF KİLİS 7 ARALIK UNIVERSITY STUDENTS )

Yazar : Hasan MEMİŞ  & Ahmet TUNÇ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 1954-1965
465    331


Özet

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayan, daha sonra Mısır, Libya, Cezayir, Bahreyn, Ürdün, Yemen ve Lübnan gibi başlıca Arap ülkelerine yayılan halk ayaklanmaları, literatürde Arap Baharı olarak ifade edilmiştir. Suriye’de Mart 2011’de ortaya çıkan bu süreç, zamanla iç savaşa dönüşmüş, zor durumda kalan Suriyelilerin önemli bir kısmı ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu göçten en çok etkilenen ülkelerden biri Türkiye’dir. Kilis de, bu göçten etkilenen illerin başında gelmektedir. Kilis’te yerli nüfustan daha fazla Suriyeli sığınmacının yaşadığı bilinmektedir. Çalışmada Suriye’den yapılan göçün, Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri üzerinde meydana getirdiği sosyo-ekonomik etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, 410 öğrenci ile anket yapılmış, elde edilen veriler SPSS kullanılarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Arap Baharı, Suriyeli Sığınmacılar, Sosyo-Ekonomik Algı

Abstract

The Arab Spring started in Tunisia in December 2010, then spread to major Arab countries like Egypt, Libya, Algeria, Bahrain, Jordan, Yemen and Lebanon. This process occurring in Syria in March 2011, has turned into a civil war. Therefore, a significant portion of the Syrians had to leave their country. One of the countries most affected by this migration is Turkey. Also, one of the provinces most affected by this migration is Kilis. It is known that the Syrian refugees lived in Kilis is more than nativ population. In this study, a survey was conducted with 410 studants. So, socio-economic perceptions caused of syrians lived in Kilis were investigated on Kilis 7 Aralık University students.Keywords
Arab Spring, Syrian Refugees, Socio-Economic Perception

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri